”Suomi tarvitsee palvelualojen tulevaisuusohjelman, ja Kaupan liitto kutsuu sidosryhmiä rakentamaan sen sisältöä yhteistyössä”, Kaupan liiton puheenjohtaja, SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä sanoi tänään tiistaina Kauppa 2017 -tapahtumassa.

Suomen talouskasvu on ollut hidasta ja haurasta sekä lähes kokonaan palveluiden ja kotimarkkinoiden varassa. Vienti ei ole vieläkään lähtenyt kunnolla kasvuun, ja lisäksi perinteisen vientiteollisuuden rinnalle on kasvanut merkittävää palveluvientiä.

Tulevaisuudessa kaupan ja palveluiden merkitys kansantaloudessa kasvaa.

”Kauppa on monella mittarilla Suomen suurin toimiala, jonka ympärille voidaan rakentaa verkosto yrityksistä, jotka voivat kehittää uusia palveluita ja innovaatiota. Niistä voi puolestaan syntyä uusia vientituotteita”, Heikkilä sanoo.

Palvelualojen tulevaisuusohjelma on yksi väylä luoda edellytykset tällaisen yritysverkoston kasvulle.

Taavi Heikkilän mielestä yksi nykyisen heikon taloustilanteen opetuksista on se, että pienelläkin maalla pitää olla monipuolinen elinkeinorakenne, jotta se menestyy kansainvälisessä kilpailussa taloudellisen ympäristön muuttuessa. Palvelualojen tulevaisuusohjelmalla voidaan vaikuttaa siihen, että saamme perinteisen vientiteollisuuden rinnalle uusia ja kansainvälistyviä toimialoja.

Lisätiedot:
Taavi Heikkilä, Kaupan liiton hallituksen puheenjohtaja, p. 010 768 0200
Juhani Pekkala, Kaupan liiton toimitusjohtaja, p. 0400 419 560

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi