Kaupan liitto on julkaissut tavoitteensa kevään europarlamenttivaaleihin. Eurooppalaisen kaupan alan toimintaedellytyksistä on huolehdittava kasvavassa kansainvälisessä kilpailussa. Kaupan liiton mielestä EU:n ulkopuolisia yrityksiä pitää koskea samat säännöt kuin sisämarkkinoillakin toimivia kaupan yrityksiä, sekä digitaalisesti että kivijalassa.

Kaupan ala on digitalisaation myötä muuttunut kansainväliseksi, hintavertailu on erittäin helppoa ja kuluttajat tilaavat tuotteita runsaasti verkosta ulkomailta. Muuttuneesta kilpailuympäristöstä huolimatta alan sääntely on edelleen laadittu pitkälti kansallista kivijalkakauppaa silmällä pitäen. Internetin suurten markkinapaikkojen vallatessa markkinoita on lainsäätäjän varmistettava, että EU:n ulkopuolisia toimijoita koskevat samat säännöt kuin EU:n sisämarkkinoilla toimivia kaupan alan yrityksiä.

EU:n kauppapolitiikan keskeisimmän tavoitteen tulee edelleen olla globaalien markkinoiden avaaminen ja kaupan esteiden purkaminen. Sääntely-ympäristön eroista johtuvia kilpailuongelmia on pyrittävä ratkaisemaan kauppasopimuksissa.

Yritysten tasapuolisuutta on parannettava

Tällä hetkellä EU:n ulkopuolinen verkkokauppa saa merkittävää kilpailuetua johtuen mm. vähäarvoisten tuotteiden alv- ja tullivapaudesta, kuluttajansuojaa ja kuluttajaturvallisuutta koskevan valvonnan puutteista, vapaamatkustajan asemasta jätteiden tuottajavastuun osalta sekä kansainvälisen postijärjestelmän takaamista alhaisemmista lähetyskuluista.

Kaupan liiton tavoitteena on muun muassa, että yritysten kilpailuneutraliteettia parannetaan poistamalla EU:n ulkopuolisilta, enintään 150 euron arvoisilta lähetyksiltä tullittomuus. Muutoksella varmistettaisiin, että tullaus ei anna epätasa-arvoista etua EU:n ulkopuolisille yrityksille.

”Suomalaisen yrityksen tuotteidensa maahantuonnista maksama tulli nostaa tuotteen kuluttajahintaa Suomessa, kun taas EU:n ulkopuolinen verkkokauppa pystyy myymään tuotteensa tullin verran edullisemmalla hinnalla”, taustoittaa Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi.

Tuoteturvallisuusvaatimusten koskettava kaikkia

Selvitysten mukaan mm. kiinalaisilla verkkoalustoilla myydään suomalaisille kuluttajille yleisesti tuotteita, jotka eivät ole EU:n kuluttajatuotteiden turvallisuutta koskevien säädösten mukaisia. Kaupan liitto vaatii, että EU:n tuoteturvallisuusvaatimusten on ulotuttava myös EU:n ulkopuolelta tehtävään kuluttajakauppaan. Markkinavalvonnan on toimittava nykyistä tehokkaammin.

”EU:n ulkopuoliset yritykset ovat vapaamatkustajia tuoteturvallisuutta koskevan lainsäädännön osalta ja saavat siitä huomattavaa kilpailuetua. EU:n ulkopuolisella markkinapaikalla toimiva, tuotevaatimukset laiminlyövä kauppias pystyy hankkimaan myymänsä tuotteet merkittävästi edullisemmin kuin suomalainen kauppa, joka noudattaa EU:n lainsäädäntöä”, sanoo Kaupan liiton johtava asiantuntija Janne Koivisto.

Lisätietoa

Kutsuvierasseminaari medialle 14.3.2019: lue lisää ja ilmoittaudu.

Kaupan liiton vaalitavoitteet

Tutustu tarkemmin Kaupan liiton eurovaalitavoitteisiin ja ratkaisuehdotuksiin vaalisivuillamme.

Vaalikiertue käynnistyy 21.3.

Kaupan liitto on mukana Eurooppalainen Suomi ry:n järjestämällä vaalikiertueella, joka kiertää eri puolilla maata maaliskuun lopulta aina vaalipäivään 26.5. asti. Katso tarkat ajat ja paikat Eurooppalainen Suomi ry:n tapahtumakalenterista.

Ota yhteyttä:

Mari Kiviniemi, toimitusjohtaja, Kaupan liitto, p. 050 511 3189, mari.kiviniemi(at)kauppa.fi
Janne Koivisto, johtava asiantuntija, EU- ja kauppapolitiikka, p. 050 321 3639, janne.koivisto(at)kauppa.fi

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. Kauppa.fi