Kaupan liitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat neuvotelleet 11.1.2018 alkaen kaupan alan työntekijöiden työehtosopimuksesta seuraavalle kahdelle vuodelle. Neuvottelut katkesivat perjantaina 16.2.

PAM julisti kaupan alalle ylityö- ja liukumien kerryttämiskiellon maanantaista 19.2.2018 klo 6.00 alkaen. Pam on ohjeistanut luottamusmiehiään valvomaan vuokratyöntekijöiden ja tarvittaessa työhön kutsuttavien työntekijöiden käyttöä sekä tarvittaessa puuttumaan niiden käyttöön.

Kaupan liitto muistuttaa, että olemassa olevat alihankinta- ja vuokratyösopimukset ja ulkopuolisen työvoiman käyttö voi jatkua sovitusti edellyttäen, ettei niitä käytetä kuitenkaan työtaistelutilanteesta syntyvän ylityötarpeen täyttämiseksi. Samoin ylitöiden tekeminen ja liukumien kerryttäminen ovat edelleen työntekijän oman suostumuksen varassa PAMin kiellosta huolimatta.

Tammikuun puolessa välissä aloitettuja neuvotteluja oli käyty ratkaisuhakuisessa hengessä. Kaupan liitto on pyrkinyt etsimään ratkaisuja, jotka kehittäisivät kaupan alan työehtosopimusta vastaamaan digitaalisen murroksen tuomiin haasteisiin. Suomessa toimiva vähittäiskauppa kilpailee kansainvälisen verkkokaupan kanssa ja digitaalisuus vaikuttaa myös tukkukaupan toimintaan merkittävästi.

”Neuvottelimme hyvässä hengessä ja pyrimme löytämään toimivia menettelytapoja muun muassa osa-aikaisten työntekijöiden työn suunnitteluun ja kaupan työntekijöiden työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Olimme myös edenneet työantajille tärkeissä tekstikysymyksissä”, sanoo Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala.

Kiteytetysti neuvottelut kariutuivat erimielisyyteen palkankorotuksen suuruudesta. Kaupan liitto on valmis maksamaan yleisen linjan mukaisen palkankorotuksen eli saman verran kuin muissakin jo syntyneissä yksityisen sektorin työehtosopimusratkaisuissa on maksettu. PAM kuitenkin vaatii yleisen linjan ylittävää palkankorotusta.

Kaupan liiton näkemyksen mukaan on selvää, että palkkaratkaisussa ei voida ylittää viennin ratkaisua.

Lisätiedot: Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala, p. 0400 406 088