Kaupan liitto on vahvasti mukana Haaga-Helia ammattikorkeakoulun myynnin ja palveluiden koulutushankkeessa. Sales and Service Skills -hankkeessa ennakoidaan vuoden 2025 myynti- ja palvelutoimintaa. Lisäksi Haaga-Helia lanseeraa myyntikoulutussertifikaatin.

Jatkossa kaikki Haaga-Helian opiskelijat voivat halutessaan suorittaa Sales and Service Skills -sertifikaatin. Tavoitteena on, että jokaisella Haaga-Heliasta valmistuvalla on tulevaisuudessa vahvaa palvelu- ja myyntiosaamista.

Sales and Service Skills –hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Mervi Angerma-Niittylä Kaupan liitosta.

”Myynti- ja palveluosaamisen merkitys korostuu tulevaisuuden kaupassa. Suomalainen kauppa ei välttämättä pysty kilpailemaan hintatasolla kansainvälisiä ketjuja vastaan. Sen sijaan meidän pitää panostaa ylivoimaiseen palvelukokemukseen. Siinä työssä Haaga-Helian tapaisilla koulutushankkeilla on merkittävä rooli”, Kaupan liiton koulutusasiantuntija Angerma-Niittylä sanoo.

Muut ohjausryhmän jäsenet edustavat Haaga-Helian keskeisiä sidosryhmiä.

”Olemme erittäin iloisia siitä, että hankkeen ohjausryhmän jäsenet näkevät myynti- ja palveluosaamisen kehittämisen tärkeäksi”, toteaa hankkeen projektipäällikkö Johanna Vuori Haaga-Heliasta.

Hankkeen tulevaisuustyöhön on kutsuttu mukaan 150 myynnin ja palvelun asiantuntijaa eri toimialoilta. Asiantuntijoilta kerätään näkemyksiä tulevaisuuden myynti- ja palvelutrendeistä sekä kuluttajamarkkinoilta että yritysten välisestä liiketoiminnasta Delfoi-menetelmällä. Tämän jälkeen asiantuntijat kokoontuvat kymmeneen tulevaisuustyöpajaan arvioimaan tuloksia. Tulevaisuustyöpajoja järjestetään muun muassa kaupassa, logistiikassa, ict:ssä, luovilla aloilla, finanssialalla ja matkailussa.

Lisätietoja:

Mervi Angerma-Niittylä, HH3S-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, Kaupan liitto, mervi.angerma-niittyla@kauppa.fi, p. 040 707 4214

Johanna Vuori, HH3S-hankkeen projektipäällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, johanna.vuori@haaga-helia.fi, p. 050 310 4011

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusaloja ovat liiketalous, tietotekniikka, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, johdon assistenttityö, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus. Opiskelijoita on 10 500 ja työntekijöitä 700.