Tilastokeskuksen huhtikuussa julkistettu työvoimatutkimus kertoo kaupan myönteisen työvoimatilanteen jatkuneen vielä tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. Kaupan palkansaajien lukumäärä vuoden 2009 ensimmäisenä kvartaalina oli keskimäärin 261 000. Lukumäärä oli lähes sama kuin edellisen vuoden vastaavana aikana, sillä vähennystä oli vain 2 000.

Huhtikuun työllisyysluvut herättävät kysymyksiä
Vallitseva talouskriisi ei siten ensimmäisen kvartaalin aikana näkynyt kaupan kokonaistyövoimatilanteessa. Vientiteollisuudesta ja rakennustoiminnasta riippuvaisen tukkukaupan työllisyysluvut olivat jo tuolloin kuitenkin laskeneet edellisen vuoden huippuluvuista.

Uusimmat vasta valmistuneet työvoimatutkimuksen luvut kertovat voimakkaasta kaupan työvoiman laskusta. Yksittäisen kuukauden luvut eivät kuitenkaan ole vielä mikään varma osoitus tilanteen muutoksesta, koska yksittäisen kuukauden luvuissa on usein ennenkin ollut häilyvyyttä. Kuitenkin jatkossa työllisyyslukujen tarkastelu on entistä tärkeämpää.

Kaupan palkansaajien lukumäärä oli huhtikuussa 242 000.

Huhtikuussa 2009 palkansaajien määrä kehittyi seuraavasti:

 • 34 000 palkansaajaa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin eli huhtikuussa 2008
 • 13 000 palkansaajaa vähemmän kuin edellisenä kuukautena eli maaliskuussa 2009

Tilastokeskuksen huhtikuun 2009 työvoimatiedustelun mukaista kaupan toimialoittaista kehitystä kuvaavat seuraavat vertailutiedot:

 • Vähittäiskaupassa palkansaajia oli 138 000. Lukumäärä on 9 000 vähemmän kuin vuosi sitten huhtikuussa. Edelliseen kuukauteen eli maaliskuuhun 2009 verrattuna oli kuitenkin lisäystä 5 000 henkeä.
 • Tukkukaupassa palkansaajia oli 72 000, joka on 18 000 vähemmän kuin vuosi sitten huhtikuussa. Edelliseen kuukauteen eli maaliskuuhun 2009 oli laskua 12000.
 • Autokaupassa oli 32 000 palkansaajaa, joka on 7 000 vähemmän kuin vuosi sitten ja 6000 vähemmän kuin maaliskuussa.

Kaupan palkansaajien lukumäärien kehitystä vuoden 2009 huhtikuussa kuvaa seuraava taulukko

Toimiala huhtikuu 2009 huhtikuu 2008 Muutos
 • vähittäiskauppa
138 000 147 000 -9 000
 • tukkukauppa
72 000 90 000 -18 000
 • autokauppa
32 000 39 000 -7 000
Kauppa yhteensä 242 000 276 000 -34 000

Talouden elvytystoimet voivat vaikuttaa pehmentävästi kaupan työvoimakehitykseen
Kuukausi sitten arvoimme, että kaupan toimintaympäristöön vaikuttaa voimakkaasti

 • kansainvälinen talous- ja finanssikriisi.
 • koko kansantalouden ja elinkeinoelämän vaikeuksista sekä niistä johtuva kansantuotteen supistuminen ja kulutuskysynnän hiipuminen.

Samoin käsityksemme oli, että

 • työpaikkansa säilyttävien palkansaajien, eläkeläisten ja kotitalouksien ostovoiman myönteinen kehitys, elintarvikkeiden arvonlisäveron lasku, hidastuva yleinen hintakehitys, polttonesteiden hintatason palautuminen, asuntolainojen korkojen aleneminen ja monet muut myönteiset tekijät sinänsä luovat myönteisiä edellytyksiä kotimaiselle kulutuskysynnälle ja siten erityisesti vähittäiskaupan toimintaedellytyksille.
 • kulutuskysyntään vaikuttaa kuitenkin ratkaisevasti mielipideilmasto.
 • vienti- ja rakennusteollisuuden ongelmat näkyvät vahvasti monilla tukkukaupan toimialoilla.
 • kuluvana vuonna kaupan työllistämisedellytyksiä tukee ammattitaitoisen työvoiman saannin helpottuminen ja työnantajan kansaneläkemaksun poisto. Kaupan osalta poiston vaikutus on 103 miljoonaa €, sillä kaupan palkkasumma on noin 7 miljardia € ja keskimääräinen kansaneläkemaksu on ollut noin 1,5 %.

Kuukausi sitten tehtyjä varsin positiivisen arvion elementtejä ei ole tarve muuttaa nyt julkaistujen työvoimatutkimuksen heikentyneiden yhden kuukauden eli huhtikuun työllisyyslukujen perusteella. Tilanne edellyttää kuitenkin lisääntyvää tarkkavaisuutta.

Talouskehityksen heikon ennakoitavuuden vuoksi Kaupan liitto on päättänyt, ettei se tee arviota kaupan palkansaajien lukumäärän kehityksestä vuoden 2009 osalta. Myönteiset toimintaedellytysten parantamisuutiset ja positiiviset signaalit ovat entistäkin tervetulleempia.

Vähittäiskaupan aukiolojen pikainen muuttaminen Kaupan liiton ja Palvelualojen ammattiliiton sopimalla tavalla olisi tällainen.