Kaupan liitto on tyytyväinen, että hallitus päätti kehysriihessään olla kiristämättä arvonlisäveroa. Kaikkiaan päätökset kuitenkin heikentävät ostovoimaa ja lisäävät kaupan ja palvelualojen kustannuksia.

”Kotimaisen kulutuksen ja työllistämisen kannalta oli myönteistä, ettei kehysriihessä kiristetty arvonlisäverotusta. Kulutusverotus on osa suomalaisen työn verokiilaa ja vaikuttaa suoraan palkansaajan todelliseen ostovoimaan”, sanoo Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala.

Kehysriihen päätökset kuitenkin kokonaisuudessaan syövät palkansaajien ostovoimaa. Valtion tuloveroasteikon inflaatiotarkistusten jäädyttäminen leikkaa käteen jäävää tuloa, ja sähköveron ja polttonesteiden verotuksen kiristyminen pienentää verojen jälkeistä ostokykyä.

Työmatkakulujen omavastuuosuuden kasvattaminen puolestaan lisää työmarkkinoiden jäykkyyttä ja vähentää halua ottaa työtä vastaan pidempien matkojen päästä.

Sähkö- ja polttoaineveron kiristykset lisäävät kaupan kustannusrakennetta sen lisäksi, että ne vähentävät kuluttajien nettopalkan ostovoimaa. Mitä raskaampi kustannusrakenne kaupalla on, sitä enemmän on toimintoja tehostettava ja säästettävä esimerkiksi henkilöstössä.

”Ostovoimaan kajoamisen sijasta hallitus olisi voinut uudistaa kunnianhimoisemmin yritystukijärjestelmää”, Pekkala sanoo.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Juhani Pekkala, juhani.pekkala(at)kauppa.fi, p. (09) 1728 5111, 0400 419 560
pääekonomisti Jaana Kurjenoja, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi, p. (09) 1728 5134

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi