​Kaupan luottamus tulevaisuuteen on vahvistunut. Uusimpien luottamusindeksien mukaan sekä vähittäiskauppa että tekninen kauppa uskovat myynnin kehittyvän positiivisesti tänä vuonna verrattuna viime vuoteen.

Selvin muutos on tapahtunut teknisen kaupan odotuksissa. Viime vuoden synkkyys vaihtui vuoden alussa toiveikkuuteen. Nyt jo 77 teknisen kaupan yritystä sadasta uskoo myyntinsä paranevan tänä vuonna.

Myös vähittäiskaupan puolella odotukset ovat kääntyneet pessimistisistä varovaisen toiveikkaiksi keväällä, kertoo EK:n kysely.

”Toiveikkuus ei ole vailla pohjaa, sillä kauppa on selvästi vilkastunut kevään edetessä”, Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja arvioi.

Kuitenkin suomalaisista vähittäiskauppiaista 35 prosenttia katsoo oman suhdannetilanteensa olevan edelleen heikko ja vain kahdeksan prosentin mielestä tilanne on hyvä. Suhdannetilanteen odottaa paranevan kesällä 24 prosenttia. 58 prosenttia vähittäiskaupoista odottaa suhdannetilanteen pysyvän entisellään.

Tilastokeskuksen mukaan alkuvuonna vähittäiskaupasta on jo hävinnyt 6 000 työpaikkaa. Euroopan Komission laskemien luottamusindeksien mukaan vähittäiskaupan työllistämisodotukset ovat edelleen alle 2000-luvun keskiarvon Suomessa ja kaupan työllisyyden pikaista tervehtymistä ei ole odotettavissa.

”Näkymät ovat kuitenkin valoisammat, koska työllisyysodotukset eivät ole enää synkistyneet aikaisemmasta. Autokaupassa ja tukkukaupassa työllisyys on kääntynyt jopa hentoon kasvuun, Kurjenoja toteaa.

Vähittäiskaupan myyntiodotukset heikkenivät muualla Euroopassa oletettavasti myös Kreikan kriisin seurauksena.

”Kauppiaat pelkäävät, miten epävarmuus vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Pelko ei ole turha, sillä sekä Suomessa että Euroopassa kuluttajien luottamus putosi edelliseen kuukauteen verrattuna”, Kurjenoja sanoo.

Tekninen kauppa nousee

Teknisessä kaupassa eli yritysten välisessä kaupassa suhdannenäkymät ovat selvästi Suomessa paremmat kuin viime vuonna. Myynnin odotetaan kasvavan jo kesällä viime kesään verrattuna ja koko vuodesta odotetaan yleisesti viime vuotta parempaa. Vain kuusi prosenttia teknisen kaupan yrityksistä odottaa myyntinsä laskevan kesällä ja kolme prosenttia koko vuonna viime vuoteen verrattuna. Myynnin kohenemista vuositasolla odottaa 77 prosenttia yrityksistä.

”Pitää kuitenkin muistaa, että odotuksia verrataan lähihistorian surkeimpaan vuoteen", Kurjenoja muistuttaa.

Positiiviset myyntiodotukset näkyvät myös työllistämisaikomuksina. Kun viime vuonna toukokuussa 65 prosenttia teknisen kaupan yrityksistä aikoi vähentää henkilökuntaansa, tämän vuoden toukokuussa vastaavia aikomuksia oli enää 11 prosentilla. Suurin osa yrityksistä, 66 prosenttia, aikoo pitää henkilökuntansa määrän ennallaan seuraavan vuoden aikana.

Liite: Kaupan indikaattorit

Lisätiedot: pääekonomisti Jaana Kurjenoja, Kaupan liitto, jaana.kurjenoja@kauppa.fi, puh. (09) 1728 5134