Suomalaisten supistuva ostovoima ja Venäjän talouskasvun pysähtyminen rasittavat kauppaa edelleen loppuvuonna ja ensi vuonna. Kaupan liiton ennusteen mukaan edellytyksiä kaupan kasvulle ei ole. Myös alan työllisyys jatkaa laskuaan. Liitto vaatii muutosta nykyiseen talouspolitiikkaan, jotta kauppa ja palvelut voivat tuottaa hyvinvointia myös tulevaisuudessa.

Työllisyys elinkeinoelämän suurimmalla alalla kapassa jatkaa supistumistaan. Kaupan liiton ennusteen mukaan ala menettää tänä ja ensi vuonna runsaat 9 000 työllistä. Viime vuonna kaupasta hävisi 4 000 työllistä.

Kaupan työllistämismahdollisuuksia heikentää myynnin lasku, joka on seurausta kotitalouksien ostovoiman pienenemisestä. Myös Venäjän pysähtynyt talouskasvu painaa Suomen taloutta, työllisyyttä ja edelleen kauppaa laskuun. Liiton ennusteen mukaan vähittäiskaupan liikevaihdon määrä* pienenee tänä vuonna prosentin ja ensi vuonna puoli prosenttia. Työllisten määrä pienenee vähittäiskaupassa tänä vuonna kolme prosenttia, eikä työllisyys käänny kasvuun vielä ensi vuonnakaan.

Ikävät työllisyysuutiset ja hiipuva ostovoima vaikuttavat siten, että kotitaloudet pelkäävät suurten hankintojen tekemistä. Tämä näkyy etenkin autokaupassa. Hyvän alkuvuoden ansiosta autokaupan liikevaihdon määrä putoaa tänä vuonna vain prosentin. Ensi vuonna lasku jatkuu. Autokaupan työllisyys kutistuu tänä vuonna 4,5 prosenttia ja edelleen prosentin ensi vuonna.

Vain tukkukaupassa näkyy ensi vuonna valoa vientiteollisuuden imussa, mutta vielä tänä vuonna tukkukaupan liikevaihdon määrä putoaa kaksi prosenttia. Ensi vuodeksi Kaupan liitto ennustaa tukkukaupalle hidasta prosentin kasvua. Kasvu on kuitenkin täysin riippuvainen viennin kehityksestä, sillä kuluttajapalveluista tai rakentamisesta ei kasvusysäystä synny.

Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja huomauttaa, että jos euroalueen talouskasvu hidastuu ja deflaatiouhka toteutuu tai Ukrainan kriisin vaikutukset pitkittyvät, työllisyys ja ostovoima heikkenevät Suomessa edelleen. Tällöin kaupan tilanne kääntyisi vieläkin synkemmäksi.

Vähintään yhtä merkittäviä vaikutuksia kaupan yritysten toimintaedellytyksiin on kuitenkin omalla talouspolitiikallamme.

”Jos hallitus ei nyt tee julkisen talouden tasapainottamiseksi riittäviä päätöksiä, luottamus Suomen talouspoliittiseen päätöksentekoon voi horjua. Tällä voi olla ikäviä vaikutuksia sekä julkisen velan kustannuksiin että pankkien luotonantoon yrityksille”, Kurjenoja varoittaa.

Elokuun budjettiriihessä ei sovi myöskään unohtaa, että ensi vuodelle jo sovitut valmiste- ja energiaverojen kiristykset leikkaavat kuluttajien ostovoimaa edelleen ja lisäävät kaupan kuluja.

Kotimarkkinoiden elinvoimaisuus ratkaisee

”Seuraavan hallituksen on otettava kotimarkkinat vakavasti. Nyt ne on kuristettu verotuksilla henkihieveriin. Pelkästään tällä hallituskaudella veroja on korotettu yli 5 miljardilla. Julkisen sektorin tehtävä on luoda toimintaedellytykset elinkeinoelämälle, yritysten tehtävä on kehittää liiketoimintaa. Tätä ei ole tällä vaalikaudella ymmärretty”, toteaa Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala.

Myös kaupan ja palveluiden verorasitusta pitää laskea ja tiukkaa sääntelyä helpottaa, sillä kauppa ja palvelut toimivat kansainvälisessä kilpailussa. Verkkokauppa ei tunne rajoja, ja matkailijat tulevat tänne, jos palveluilla on oikea hinta.

”Seuraavassa hallitusohjelmassa on tunnustettava, että viennin lisäksi yksityisillä kotimarkkinoilla on olennainen vaikutus kansantalouden menestykseen. Ne luovat kasvua, työpaikkoja ja hyvinvointia. Siellä myös kasvavat seuraavat menestyjät ja kansainvälistyjät”, Pekkala sanoo.

* Liikevaihdon määrä on hintavaihteluista puhdistettu liikevaihdon arvo. Se ei siis sisällä esim. inflaatiota, mutta sisältää siirtymät erihintaisten tuotteiden välillä.

Lisätiedot:

Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja, (09) 1728 5134, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi

Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala, (09) 1728 5111, 0400 419 560, juhani.pekkala(at)kauppa.fi

Katso tästä Kaupan liiton videoviesti hallitukselle.

Lue lisää kaupan tavoitteista seuraavalle hallituskaudelle osoitteesta http://kauppa.fi/elinvoimaiset_kotimarkkinat/.

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi