Kaupan työllisyys on lähtenyt keväällä vahvaan kasvuun. Viime vuoteen verrattuna kaupan työllisten määrä kasvoi toisella neljänneksellä 8000:lla. Edelliseen neljännekseen verrattuna kasvua oli kuitenkin peräti 25 000.


Viime vuonna kauppa työllisti 296 000 henkeä. Tänä vuonna kaupan työllisyys kasvaa noin 300 000:een ja ensi vuonna yli 300 000:n. Kaupan liiton ennusteen mukaan vähittäiskaupan työllisyys pienenee kuitenkin koko vuonna puoli prosenttia alkuvuoden romahduksesta johtuen. Loppuvuodesta työllisyys pysyy viime vuoden tasolla ja ensi vuonna työllisyys kasvaa prosentin.

Tukku- ja autokaupan työllisyys lähti kasvuun jo talvella, kun vähittäiskaupan työllisyyskäänne ajoittui kevääseen. Auto- ja tukkukaupassa taantumaan on sopeuduttu pitkälti lomautuksilla irtisanomisten sijaan.

”Hyvistä ja ammattitaitoisista työntekijöistä on yritetty pitää kiinni ja nyt he ovat palanneet takaisin töihin”, kertoo Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja.

Autokaupassa työllisten määrä kasvaa tänä vuonna kolme ja ensi vuonna kaksi prosenttia. Tukkukaupassa työllisten määrä kasvaa tänä vuonna kaksi ja ensi vuonna kolme prosenttia.

”Kaupalla on nyt mahdollisuus vahvistaa Suomen työllisyyttä, jos valtio ei näitä mahdollisuuksia tukahduta. Kulutusverotuksen kiristäminen ei auta teollisuutta työllistämään, mutta heikentää palvelualojen työllistämismahdollisuuksia”, Kurjenoja korostaa.

Myynti kasvaa maltillisesti ensi vuonna

Vähittäiskaupan myynnin arvo on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kasvanut noin kolme prosenttia, kun viime vuonna myynti supistui kaksi prosenttia. Keskimääräinen kasvu 2000-luvulla ennen taantumaa on ollut noin viisi prosenttia. Kaupan liitto ennustaa kolmen prosentin kasvua koko vuodelle 2010. Ensi vuonna vähittäiskaupan myynnin arvo kasvaa noin kaksi prosenttia.

Viime vuonna palkansaajien ja eläkeläisten ostovoima kasvoi vauhdilla, mutta yksityinen kulutus pieneni silti noin kaksi prosenttia. Vaikka ostovoiman kasvu ei 2010 - 2011 ole nopeaa, se ei myöskään leikkaudu dramaattisesti.

Patoutunut kulutuspotentiaali onkin jo alkanut purkautua, mikä näkyy esimerkiksi autokaupassa. Autokaupan myynnin arvo kasvoi tammi-toukokuussa 2010 noin 13 prosenttia. Koko vuonna Kaupan liitto ennustaa autokaupan kasvavan 12 prosenttia. Ensi vuonna kasvu hidastuu seitsemään prosenttiin. Hyvistä kasvuluvuista huolimatta autokaupassa ei ensi vuonna vielä ylletä vuoden 2006 myynnin tasolle.

Tukkukaupassa myynnin arvon kasvu on tammi-toukokuussa 2010 ollut noin seitsemän prosenttia. Samaan aikaan tukkuhinnat ovat nousseet noin kolme prosenttia. Kaupan liitto ennustaa tukkukaupan myynnin kasvavan tänä vuonna noin kuusi prosenttia. Myynnin kasvua ovat tukeneet vähittäiskaupan lisäksi metallien jalostus sekä metsä- ja kemianteollisuus. Ensi vuonna kasvu vauhdittuu kahdeksaan prosenttiin, kun teollisuuden investoinnit pääsevät vauhtiin.

Palvelut työllistävät jatkossakin

Elinkeinoelämän Keskusliiton yrityskyselyn mukaan kaupan yritykset uskovat työllistämistarpeidensa kasvavan 2010 - 2012 . Kyselyn perusteella muodostetun saldoluvun mukaan sekä kauppa että koko palvelusektori tulevat lisäämään vakituisen henkilöstönsä määrää voimakkaammin kuin elinkeinoelämä keskimäärin tai teollisuus.

Kun vakituisten kokoaikaisten työntekijöiden määrän muutosta kuvaava saldoluku on elinkeinoelämässä keskimäärin 3,9 ja teollisuudessa -16,6, niin kaupassa luku on 13,8. Vastaavat saldoluvut vakituisten osa-aikaisten työntekijöiden määrän muutoksesta ovat elinkeinoelämässä keskimäärin 7,9, teollisuudessa -3,1 ja kaupassa 24,1.

Lisätietoja: pääekonomisti Jaana Kurjenoja, Kaupan liitto, jaana.kurjenoja@kauppa.fi, p. (09) 1728 5134

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa.