Kaupan palkansaajia oli maaliskuussa 249 000.

Maaliskuussa 2010 kaupan palkansaajien määrä kehittyi seuraavasti:

  • 3 000 palkansaajaa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin eli maaliskuussa 2009
  • 17 000 palkansaajaa vähemmän kuin edellisenä kuukautena eli helmikuussa 2010

Tilastokeskuksen maaliskuun 2010 työvoimatiedustelun mukaista kaupan toimialoittaista kehitystä kuvaavat seuraavat tiedot:

  • Vähittäiskaupassa palkansaajia oli 132 000. Lukumäärä on 1 000 vähemmän kuin vuosi sitten maaliskuussa. Edelliseen kuukauteen eli helmikuuhun 2010 oli laskua 16 000.
  • Tukkukaupassa palkansaajia oli 88 000, joka on 7 000 enemmän kuin vuosi sitten maaliskuussa. Edelliseen kuukauteen eli helmikuuhun 2010 oli nousua 2 000.
  • Autokaupassa oli 30 000 palkansaajaa, joka on 8 000 vähemmän kuin vuosi sitten ja 2 000 vähemmän kuin helmikuussa 2010.

Talouskriisin vaikutus näkyy kaikilla kaupan toimialoilla

Kolmen ensimmäisen kuukauden kaupan palkansaajien kehitystä kuvaa seuraava taulukko:

Toimiala 1. – 3./2010 1. – 3./2009 Muutos
  • vähittäiskauppa
133 000 138 000 -5 000
  • tukkukauppa
81 000 85 000 -4 000
  • autokauppa
32 000 38 000 -6 000
Kauppa yhteensä 247 000 261 000 -14 000

Talouskriisin vaikutukset työllisyyteen näkyvät tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä selvästi kaikilla kaupan toimialoilla. Aluksi syksyllä 2008 käynnistynyt talouskriisi vaikutti vain tukkukaupan työllisyyteen. Tukkukaupan palkansaajien lukumäärä vähentyikin rajusti vuoden 2009 aikana. Vähittäiskaupan työllisyys säilyi vielä koko viime vuoden ajan vahvana ja vasta tämän vuoden alkukuukausina on palkansaajien lukumäärä kääntynyt laskuun.

Oheisena työvoimatutkimuksen yhteenvedot vuosilta 2005–2010