Kaupan työllisyys pienenee tänä vuonna prosentin, koska myynti polkee paikoillaan. Yksityisen sektorin suurimman työllistäjän, kaupan, työllisyys väheni jo viime vuonna: pelkästään vähittäiskaupasta hävisi keskimäärin 5 000 työllistä.

Kaupan liiton ennusteen mukaan kaupan myynti kääntyy tänä vuonna laskuun. Koko kaupan alan hintavaihteluista puhdistettu liikevaihto pienenee tänä vuonna puolitoista prosenttia.

Vähittäiskaupassa ostovoiman pieneneminen ja hidas talouskasvu jättävät inflaatiosta puhdistetun liikevaihdon tänä vuonna viime vuoden tasolle. Varsinkin alkuvuosi on vähittäiskaupalle vaikea. Loppuvuodesta myynti piristyy, ja ensi vuonna se kääntyy puolentoista prosentin kasvuun. Ennustettu kasvu on kuitenkin selvästi keskiarvoa hitaampaa.

Myös autokaupalle alkuvuosi 2013 on vaikea, ja koko vuoden liikevaihto supistuu edelleen. Tukkukaupan liikevaihto taas kääntyy kasvuun loppuvuodesta, mutta alkuvuosi on synkkä, kun rakentaminen ja yksityiset investoinnit pienenevät eikä vähittäiskauppakaan siivitä nousua. Ensi vuonna tukkukaupassa ylletään kuitenkin jo neljän prosentin kasvuun.

”Alasuuntaiset riskit ovat kuitenkin selvät. Vahva euro hidastaa viennin kasvua ja vaikuttaa suoraan vientiä palvelevaan tukkukauppaan. Talouspolitiikka Euroopassa taas ei kannusta investoimaan tai kuluttamaan eikä siten vahvista talouskasvua. Nämä riskit kaupan yritysten on hyvä huomata”, Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja muistuttaa.

Liikevaihdon supistuminen heikentää myös kaupan työllisyyttä edelleen. Liiton ennusteen mukaan kaupan työllisten määrä vähenee tänä vuonna prosentin. Ensi vuonna koko kaupan työllisyys taas kääntyy prosentin kasvuun, mutta vähittäiskaupassa työllisten määrä lisääntyy vain puoli prosenttia. 

”Hallituksen veropolitiikka vaikeuttaa omalta osaltaan kaupan mahdollisuuksia työllistää. Kiristyvä verotus syö ostovoimaa, kiihdyttää inflaatiota eikä tue kasvua”, Kurjenoja varoittaa.

Veropolitiikkaan tarvitaan rohkeutta

”Veropolitiikasta puuttuvat nyt 1990-luvun alun rohkeus ja suuret visiot. Uusia verovähennyksiä ja valtion tukia näpertelemällä Suomi ei työllistä kuin virkamiehiä”, Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala arvostelee.

Kauppa palvelee koko yhteiskuntaa terveydenhuollosta yksityiseen kuluttajaan. Siksi kaupan elinehto on, että kansantalous toimisi terveellä pohjalla. Kaupan liiton mielestä verojärjestelmiä tulisi uudistaa reippaasti ja yritystukia sekä niitä hallinnoivia instituutioita karsia. Kun verojärjestelmät ovat yksinkertaiset ja verokannat kaikille matalat, kaikkien alojen yrityksillä on kannustin toimia. Markkinat valitsevat menestyjät, eivät poliitikot tai virkamiehet.

”Suomi on edelleen huippuverotuksen maa. Kaikkien pitäisi maksaa veroja, mutta vähemmän!”, Pekkala linjaa.

Liitteet:

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Juhani Pekkala, Kaupan liitto, p. (09) 1728 5111, juhani.pekkala(at)kauppa.fi
 pääekonomisti Jaana Kurjenoja, Kaupan liitto, p. (09) 1728 5134, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi