Kaupan palkansaajien lukumäärä oli syyskuussa 264.800.

Kaupan palkansaajien määrä on kasvanut voimakkaasti viimeisten 3–4 vuoden aikana. Syyskuussa kaupan työllisyydessä tapahtui kuten aikaisempinakin vuosina lievä notkahdus verrattuna edelliseen kuukuteen, mutta edellisen vuoden vastaavaan aikaan kasvu jatkui.

Syyskuussa 2008 palkansaajien määrä kehittyi seuraavasti:

  • 7.000 palkansaajaa enemmän kuin vuotta aikaisemmin eli syyskuussa 2007
  • 8.000 palkansaajaa vähemmän kuin edellisenä kuukautena eli elokuussa 2008

Tilastokeskuksen syyskuun 2008 työvoimatiedustelun mukaista kaupan toimialoittaista kehitystä kuvaavat seuraavat vertailutiedot:

  • Vähittäiskaupassa palkansaajia oli 136.000. Lukumäärä on 3.000 enemmän kuin vuosi sitten. Edelliseen kuukauteen eli kesäkuuhun 2008 verrattuna oli lisäystä 1.700 henkeä.
  • Tukkukaupassa palkansaajia oli 92.000, joka on 10.000 enemmän kuin vuosi sitten syyskuussa. Edelliseen kuukauteen eli elokuuhun 2008 oli kuitenkin laskua 1.900.
  • Bensiinikaupassa palkansaajia oli 3.900, joka on 600 vähemmän kuin vuosi sitten syyskuussa.
  • Autokaupassa oli 18.400 palkansaajaa, joka on 1.100 vähemmän kuin vuosi sitten ja 700 enemmän kuin elokuussa 2008.

Alkuvuoden kasvu ylittää edelleen selvästi SK:n ennakkoarviot
Yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana oli kaupan palveluksessa keskimäärin 275.111 palkansaajaa. Tämä on 7.333 enemmän kuin vastaavana aikajaksona viime vuonna, jolloin palkansaajia oli keskimäärin 267.778.

Kaupan työvoiman kasvu ylittää edelleen selvästi Suomen Kaupan Liiton tammikuussa esittämän arvion, jonka mukaan koko tämän vuoden kasvu olisi 5.000 palkansaajaa.

Työvoiman kasvu on ollut nopeinta tukkukaupassa. Tämän vuoden alkupuoliskolla oli tukkukaupassa keskimäärin 93.111 palkansaaja kun vastaavana aikana viime vuonna palkansaajia oli 86.444 eli kasvu on ollut 6.667 palkansaajaa. Myös autokaupassa on ollut varsin voimakasta kasvua, sillä autokaupassa on alkuvuoden yhdeksän kuukauden aikana ollut keskimäärin 21.744 palkansaajaa, joka on 2.900 palkansaajaa enemmän kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna.

Vähittäiskaupassa kasvu oli 890 palkansaajaa. Tämän vuoden alkupuoliskolla vähittäiskaupassa oli keskimäärin 138.222 palkansaajaa kun viime vuoden vastaava luku oli 137.332.