Kaupan palkansaajien lukumäärä oli heinäkuussa 298.700.

Kaupan palkansaajien määrä on kasvanut voimakkaasti viimeisten 3-4 vuoden aikana. Heinäkuussa kaupan työllisyyskehitys jatkui poikkeuksellisen voimakkaana.

Heinäkuussa 2008 palkansaajien määrä kehittyi seuraavasti:

  • 10.000 palkansaajaa enemmän kuin vuotta aikaisemmin eli heinäkuussa 2007
  • 13.000 palkansaajaa enemmän kuin edellisenä kuukautena eli kesäkuussa 2008

Tilastokeskuksen heinäkuun 2008 työvoimatiedustelun mukaista kaupan toimialoittaista kehitystä kuvaavat seuraavat vertailutiedot:

  • Vähittäiskaupassa palkansaajia oli 155.100. Lukumäärä on 5.000 enemmän kuin vuosi sitten. Edelliseen kuukauteen eli kesäkuuhun 2008 verrattuna oli lisäystä 7.300 henkeä.
  • Tukkukaupassa palkansaajia oli 94.400, joka on 3.000 enemmän kuin vuosi sitten heinäkuussa. Edelliseen kuukauteen eli kesäkuuhun 2008 oli kuitenkin laskua 2.200.
  • Bensiinikaupassa palkansaajia oli 4.300, joka on 1.300 vähemmän kuin vuosi sitten toukokuussa.
  • Autokaupassa oli 28.000 palkansaajaa, joka on peräti 6.600 enemmän kuin vuosi sitten ja samoin 7.400 enemmän kuin kesäkuussa 2008.

Alkuvuoden kasvu ylittää selvästi SK:n ennakkoarviot

Seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana oli kaupan palveluksessa keskimäärin 276.900 palkansaajaa. Tämä on 10.500 enemmän kuin vastaavana aikajaksona viime vuonna, jolloin palkansaajia oli keskimäärin 266.400.

Kaupan työvoiman kasvu ylittää selvästi Suomen Kaupan Liiton tammikuussa esittämän arvion, jonka mukaan koko tämän vuoden kasvu olisi 5.000 palkansaajaa.

Työvoiman kasvu on ollut nopeinta tukkukaupassa. Tämän vuoden alkupuoliskolla oli tukkukaupassa keskimäärin 93.000 palkansaaja kun vastaavana aikana viime vuonna palkansaajia oli 85.300 eli kasvu on ollut 7.700 palkansaajaa. Myös autokaupassa on ollut voimakasta kasvua, sillä autokaupassa on alkuvuoden seitsemän kuukauden aikana ollut keskimäärin 22.800 palkansaajaa, joka on 4.100 palkansaajaa enemmän kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna.

Vähittäiskaupassa kasvu oli 1.700 palkansaajaa. Tämän vuoden alkupuoliskolla vähittäiskaupassa oli keskimäärin 139.100 palkansaajaa kun viime vuoden vastaava luku oli 137.400.