K-ryhmä, S-ryhmä ja Tradeka ovat lähteneet mukaan energiatehokkuustalkoisiin ja solmineet elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen. Sopimuksen taustalla on toukokuussa 2006 voimaan tulleen energiapalveludirektiivin edellyttämä yhdeksän (9) prosentin energiasäästötavoite vuosille 2008 -2016. Suomen Kaupan Liitto allekirjoitti jo vuosi sitten joulukuussa elinkeinoelämää koskevan energiatehokkuussopimuksen, johon kaupan toimijat lähtivät nyt mukaan.

K-ryhmässä oli vuoden 2007 lopussa yhteensä 1041 päivittäistavaramyymälää, S-ryhmässä 889 ja Tradeka Oy:ssä 754. Nämä kolme ryhmittymää edustavat noin 87 % koko Suomen päivittäistavarakaupasta. K-ryhmään ja S-ryhmään kuuluu lisäksi runsaasti myös tukkukauppatoimintoja ja erikoiskaupan myymälöitä, joista osassa sitoudutaan energiatehokkuussopimuksen tavoitteisiin. Energiasopimukseen piiriin kuuluvien K-ryhmän, S-ryhmän ja Tradeka Oy:n yhteenlaskettu sähkönkulutus oli vuonna 2005 noin 1 420 GWh/v ja lämmön kulutus puolestaan oli noin 500 GWh/v. Kokonaisenergiakulutus oli siten yhteensä lähes 2000 GWh/v. Energiatehokkuussopimuksen säästötavoite lasketaan vuoden 2005 tasosta.

– K-ryhmä on merkittävä energiankuluttaja ja energian säästäminen keskeinen osa vastuullisuustyötämme. Tämän vuoden Dow Jonesin kestävän kehityksen arvioinnissa toimintamme ekotehokkuus arvioitiin täyden sadan pisteen arvoiseksi. Energiatehokkuussopimukseen liittyminen on K-ryhmälle luonteva tapa jatkaa samaa edistyksellistä säästö- ja tehokkuuslinjaa, toteaa Keskon ylläpitopäällikkö Jari Suuronen.

– Toimipaikkatasolla energiansäästössä on kyse pienistä arkisten toimintatapojen muutoksista, joiden tehokkuutta mitataan nyt aikaisempaa tavoitteellisemmin. Energiatehokkuussopimuksessa määritelty tavoite saavutetaan yhteistyöllä ja kaikkien osapuolten, eritoten henkilöstön sitoutumisella. Henkilöstön oikeasta asenteesta syntyvä potentiaali on valtava, sillä jo pelkästään S-ryhmässä työskentelee lähes 40 000 palvelualan ammattilaista, ympäristöpäällikkö Juhani Ilmola painottaa.

– Energiansäästö on tärkeä asia meille taloudellisesti ja ympäristövastuun kannalta. Energiatehokkuussopimus tarjoaa hyvän rungon ja välineet järjestelmälliseen energiankäytön tehostamiseen. Kun sitoutuminen energiansäästöön on tehty korkealla tasolla, on helpompi sitouttaa koko henkilökunta", ympäristöpäällikkö Tiina Ahlfors Tradekasta näkee.

Nyt mukaan tulevien yritysten kokonaisenergiakulutuksen arvioidaan edustavan koko kaupan alan energiankulutuksesta noin 60 prosenttia ja päivittäistavarakaupan energiankulutuksesta peräti 90 prosenttia. Suomen Kaupan Liiton tavoitteena on saada koko kaupanalan energiankulutuksesta noin kaksi kolmasosaa sopimuksen piiriin.

Lisätietoja: