Selvitysmies Matti Purasjoen tänään ympäristöministeriölle luovuttaman analyysin mukaan kaupan kaavoituksessa ei ole kilpailullisia ongelmia. Kauppa näkee asian samalla tavalla. Myös Purasjoen ehdotukset kaupan kaavoituksen ja kilpailun edistämiseksi ovat pääsääntöisesti kannatettavia. Selvitysmies lähtee siitä, että kaavoitusprosessia on vapautettava, saatava läpinäkyvämmäksi ja eri toimijoille on taattava tasavertaiset mahdollisuudet.

”Purasjoen lähtökohdat ovat kaupan kannalta järkeviä. Kaavoitus ei ole paras tapa säännellä kaupan kilpailua, vaan yhteiskunnan pitäisi luottaa enemmän vapaan kilpailun ohjaavaan vaikutukseen”, sanoo Suomen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala.

Matti Purasjoki on tehnyt kuusi toimenpide-ehdotusta. Useimmat niistä ovat hyviä. Hän ehdottaa, että ympäristöministeriön, Suomen Kuntaliiton ja Kilpailuviraston olisi sovittava yhteistyöjärjestelystä, joka varmistaa kilpailunäkökohdan huomioon ottamisen kaavoituksessa. Kaupan näkökulmasta uusien foorumien perustaminen ei ole järkevää. Ne voivat jäykistää kaavoitusta entisestään. Purasjoki ehdottaa myös, että tontit olisi aina luovutettava kilpailun kautta. Kilpailuttaminen on vaikeasti ajateltavissa ainakin silloin, kun maa-alueet ovat jo valmiiksi kaupan alan yritysten omistuksessa.

"Kaupalle on myös tärkeää, että kaavoitus olisi ripeää ja sujuvaa. Kaavoitusprosessit ovat edelleen usein kovin hitaita”, Pekkala sanoo.

Edelleen Kaupan liiton mielestä kannattaa toteuttaa Kaupan ja kilpailun työryhmän reilu vuosi sitten tekemä esitys kaupan suuryksikön rajan nostamisesta 2000 neliöstä 3500 neliöön.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Juhani Pekkala, juhani.pekkala@suomenkauppa.fi, p. 0400 419560