Hallituksen budjettiesityksen veroratkaisut tukevat Suomessa työllistäviä ja investoivia aloja. Kun talouskasvu ja työllisyyden hidas paraneminen perustuvat rakentamiselle ja yksityiselle kulutukselle, on tärkeää, ettei näitä kasvun vetureita tukahduteta.

”Vaikka valtion velkaantuminen onkin saatava lähivuosina kääntymään, oli hallitukselta nyt oikea ratkaisu, ettei tuloveron kevennyksiä rahoiteta uusilla verojen kiristyksillä. Nyt tehdyt veroratkaisut tukevat aidosti ostovoimaa ja yksityistä kulutusta”, Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala kiittää.

Hyvää esityksessä on myös se, että tuloverotuksen keventäminen ja päivähoitomaksujen korotusten peruminen lieventävät myös kaupan alan kannustinloukkuja ja helpottavat työllistymistä. Tuloverotuksen keventäminen tasaisesti helpottaa kannustinloukkuja eikä vain siirrä niitä uusille palkkatasoille. Kaupan alalla kannustinloukut haittaavat lisätuntien vastaanottamista varsinkin, jos työntekijä työskentelee vähintään 30 viikkotuntia tai alle 10 viikkotuntia.

Lisätietoja:

Kaupan liiton toimitusjohtaja, Juhani Pekkala, juhani.pekkala(at)kauppa.fi, p. 0400 419 560

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi