Kaupan liitto on liittynyt mukaan kansalliseen Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen – Sitoumus 2050 -hankkeeseen. Omien sitoumustensa kautta se panostaa entistäkin vahvemmin nuorten työllistämiseen. Lisäksi se kannustaa kaupan toimialan yrityksiä rakentamaan omia sitoumuksiaan ja kertomaan sitä kautta vastuullisuustyöstä ja sen tavoitteista.

Kaupan alalla tehdään paljon työtä vastuullisuuden eteen, ja Kaupan liitto haluaa tehdä tämän työn entistäkin tunnetummaksi. Uusin askel vastuullisuuden vahvistamisen tiellä on liittyminen mukaan kansalliseen Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen. Kaupan liitto ottaa Sitoumus 2050 -hankkeen ja yksittäiset sitoumukset väyläksi kaupan vastuuteoista kertomiseen. Hankkeen kautta kaupan vastuullisuustyö liittyy myös osaksi kansallista ja kansainvälistä yhteistyöhanketta.

Kaupan liitto on antanut kaksi omaa sitoumusta:

Kaupan nuoriso-ohjelma 2015–2019. Kaupan liitto rakentaa vuosille 2015–2019 nuoriso-ohjelman, joka sisältää toimia nuorten työllistymisen edistämiseksi ja sitä kautta syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä hyvän johtamisen kehittämiseksi kaupan alalla. Ohjelma on jatkoa Kaupan liitossa jo pitkään tehdylle nuorten työllistymisen hyväksi tehdylle työlle. Uuden nuoriso-ohjelma avulla etsitään uusia avauksia ja entistä parempia ja tuloksellisempia toimintatapoja. Kaupan nuoriso-ohjelman avulla Kaupan liitto rakentaa tiekarttaa parempaan nuorten johtamiseen kaupan alalla.

Kaupan toimiala mukaan kansalliseen Sitoumus 2050 -yhteistyöhön. Kaupan liitto kannustaa jäsenyrityksiään tekemään omia sitoumuksiaan ja kertomaan vastuullisuustyöstään ja sen tavoitteista. Liitto painottaa erityisesti toimia nuorten työllistymisen vauhdittamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi, samoin hyvän johtamisen edistämistä.

Molempien sitoumusten toteutus ajoitetaan vuosille 2015–2019.

”Kaupan liiton tavoitteena on luoda kaupalle turvallista ja hyvää toimintaympäristöä. Kertomalla vastuullisuusteoista haluamme lisätä tietoa ja ymmärrystä kaupan alasta. Taustalla on myös vahva ajatus yhdessä oppimisesta ja hyvien käytäntöjen jakamisesta”, Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala toteaa.

Kaupan liitto on panostanut määrätietoisesti yritysvastuutiedon ja -käytäntöjen jakamiseen sekä yhdessä oppimiseen. Liittyminen Sitoumus 2050 -hankkeeseen on jatkoa tälle työlle. Esimerkiksi jäsenyrityksille suunnattu, sähköiseksi oppimisympäristöksi ja vastuutyökaluksi rakennettu Kaupan vastuukartta on ollut toiminnassa syksystä 2013 lähtien. Lisäksi liitto on muun muassa järjestänyt vastuullisuustapahtumia ja Kaupan vastuuklinikoita yritysvastuun ajankohtaisista teemoista.

Lisätietoa:

Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala, p. (09) 1728 5111, 0400 419 560, juhani.pekkala(a)kauppa.fi

Kaupan liiton viestintäjohtaja, Pia Pere-Vanhanen, p. (09) 1728 5129, 040 867 1708, pia.pere-vanhanen(at)kauppa.fi

Sitoumus on suomalainen malli, jolla nostetaan kansallista kestävän kehityksen työtä uudelle tasolle. Sitoumuksella Suomi vastaa YK:n kestävän kehityksen 20-vuotiskonferenssin (Rio+20) loppuasiakirjassa kansallisille hallituksille annettuun sitoumus- ja toimeenpanohaasteeseen. Sitoumus-kehikko mahdollistaa laaja-alaisesti hyvin erilaisista vastuullisuusteoista ja -tavoitteista viestimisen.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus ”Suomi, jonka haluamme vuonna 2050” on Suomen käytännönläheinen tapa toimeenpanna kestävää kehitystä arjessa.  Kestävän kehityksen sitoumuksen voi tehdä jokainen: niin yritys, yhteisö kuin yksittäinen kansalainenkin.

linkit:

http://www.kauppa.fi/tietoa_kaupasta/vastuullisuus

http://www.kauppa.fi/tietoa_kaupasta/vastuullisuus/sitoumus_2050

Lisätietoa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksesta osoitteessa http://www.ym.fi/sitoumus2050

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi