Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry ovat sitoutuneet EU:ssa valmisteltuihin elintarvikeketjun hyvän kauppatavan periaatteisiin. Periaatteet on laadittu ns. korkean tason foorumissa, jossa ovat mukana jäsenvaltioiden lisäksi kaikki alan keskeiset toimijat. Tavoitteena on elintarvikeketjun läpinäkyvyyden ja kilpailukyvyn lisääminen.

Foorumissa on laadittu ehdotus hyvän kauppatavan periaatteiksi sekä tavoiksi, joilla periaatteet voidaan viedä käytäntöön. Periaatteet muodostaisivat jatkossa pohjan elintarvikeketjun itsesääntelymekanismille kaupan, teollisuuden ja maataloustuottajien välisissä kauppasuhteissa.

"Näkemyksemme mukaan kattava, vapaaehtoisuuteen perustuva itsesääntely on tehokas tapa parantaa elintarvikeketjun toimintaa niin ketjun toimijoiden kuin kuluttajien kannalta", Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala toteaa.

Ehdotettujen periaatteiden toimeenpano edellyttää foorumin toimijoiden yhteisymmärryksessä komissiolle jättämää esitystä, jonka komissio hyväksyy. Euroopan tasolla kaupan ala ja elintarviketeollisuus ovat jo sitoutuneet annettuun ehdotukseen.

"Toivomme, että myös maataloustuottajat sitoutuisivat edistämään foorumissa neuvoteltujen yhteisten pelisääntöjen käyttöönottoa. Ne ovat hyvä, konkreettinen tapa edistää yhteisvoimin reiluja käytäntöjä ruokaketjussa, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto sanoo.

Elintarvikeketjun toiminnan parantamista käsittelevä ns. korkean tason foorumi perustettiin vuonna 2010 Euroopan komission aloitteesta. Foorumissa ovat edustettuina jäsenvaltiot sekä kaikki alan keskeiset toimijat maataloudesta, elintarviketeollisuudesta ja kaupan alalta.
Lisätietoja:
Kaupan liitto: toimitusjohtaja Juhani Pekkala
puh. 0400 419 560, juhani.pekkala(a)kauppa.fi

Päivittäistavarakauppa ry: toimitusjohtaja Kari Luoto
puh. 0400 688 708, kari.luoto(a)pty.fi