Kaupan liitto ennustaa kaupan alan yltävän tänä vuonna lievään kasvuun. Ostovoimaa tukevat hidas inflaatio ja työttömyyden kasvun pysähtyminen. Uhkana on kuitenkin, että kaupan kitulias kasvu tyrehdytetään kotimaisin toimin. Veronkorotusten sijaan nyt pitäisi viimeistään uudistaa rohkeasti elinkeinoelämän, yhteiskunnan ja työmarkkinoiden rakenteita.

Viime vuosi oli kaupan alalla varsin jakautunut. Vähittäiskaupan suurimmat alat, päivittäistavara-, tavaratalo- ja rautakauppa kutistuivat, mutta monet erikoiskaupan alat kasvoivat reippaasti. Rakennemuutoksia läpikäyvä ja kansainvälisestä kilpailusta kärsivä tukkukauppa menetti liikevaihtoaan lähes kaikilla aloillaan. Eniten kutistui rakentamista ja teollisuutta palvelevan tukkukaupan liikevaihto.

Myös kaupan työllisyys takkusi. Kaupassa avautui aiempaa harvemmin uusia työpaikkoja, ja niiden täyttyminen kesti aiempaa kauemmin. Kun vielä joulukuussa 2008 kuukauden aikana avoinna olleista vähittäiskaupan työpaikoista täyttyi 23 prosenttia, viime joulukuussa niistä täyttyi enää 10 prosenttia. Samaan aikaan työtä hakevien työttömien myyjien määrä on kasvanut 87 prosenttia.

Kaupan liiton alan näkymiä luotaavan ennusteen mukaan päivittäistavarakaupan kilpailu markkinaosuuksista jatkuu tänä vuonna, mikä pitää ruoan hintapaineet vähäisinä ja toisaalta rajoittaa liikevaihdon kasvua. Kansainvälinen kilpailu asiakkaista syö vaatetuksen erikoiskauppaa, mutta rakentamisen elpyminen taas tukee rautakaupan myyntiä.

Hidas inflaatio ja työttömyyden kasvun pysähtyminen tukevat ostovoimaa tänä vuonna, joten vähittäiskaupan liikevaihdon määrän, eli hintavaihteluista puhdistetun liikevaihdon, ennakoidaan kasvavan noin puoli prosenttia.

”Kyse ei ole suuresta käänteestä, vaan parhaassa tapauksessakin hitaasta tarpomisesta eteenpäin. Edellytyksiä 2000-luvun alun kasvulukuihin ei kansantaloudessamme yksinkertaisesti ole”, Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja painottaa.

Rakentamisen ja teollisten investointien vetäminä tukkukauppa yltää parin prosentin kasvuun; tämäkin on selvästi hitaampaa kuin 2000-luvun alussa.

”Taloudessa voi tällä hetkellä nähdä niin paljon riskejä Kiinan talouskasvusta Euroopan pakolaiskriisiin – puhumattakaan kotimaisesta talouspolitiikasta. Mitä tahansa voi tapahtua. Toki myös positiivisia virtauksia on ilmassa, kuten raaka-aineiden hinnat ja heikko euro”, Kurjenoja summaa ennusteeseen liittyviä epävarmuuksia.

Veronkiristykset romuttaisivat orastavan kasvun

Paljon työllistävän ja investoivan kaupan alan tulevaisuuden kannalta erityisen huolestuttavalta tässä tilanteessa kuulostavat puheet veronkorotuksista. Kaupalle ennustettu vaivalloinen kasvu onkin mahdollista romuttaa täysin kotimaisin toimin.

Syksyn ja talven aikana voimistuneissa puheenvuoroissa ehdotetaan, että Suomen kilpailukykyä parannettaisiin fiskaalisella devalvaatiolla, jossa työnantajamaksujen alentaminen kompensoitaisiin arvonlisäveroa korottamalla. Kaupalle kaikenlaiset veronkorotukset olisivat kuitenkin myrkkyä. Tällöin vientiteollisuuden hintakilpailukyvyn parantaminen maksatettaisiin palvelusektorilla ja kuluttajilla, kun ostovoima heikkenisi.

Arvonlisäveron alimpien kantojen noston seurauksena ruoka, lääkkeet ja joukkoliikenne kallistuisivat, mikä rankaisisi etenkin kaikista vähävaraisimpia. Jos heidän asemaansa ei ehdoin tahdoin haluta kurjistaa, veronkiristykset pitäisi korvata heille tulonsiirroin. Valtion budjettiin ei silloin kertyisi tuloja halutulla tavalla.

”Fiskaalinen devalvaatio antaa tekosyyn olla tekemättä uudistuksia. Varsinkin työmarkkinoilla ja julkisella sektorilla on pakko saada aikaan uudistuksia, jotka keventävät rakenteita ja tuovat joustoja. Työmarkkinajärjestelmän on viimeinkin näytettävä, että se saa aikaan muutoksia”, Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala sanoo.

Lisätiedot:

Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja, (09) 1728 5134, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi

Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala, (09) 1728 5111, 0400 419 560, juhani.pekkala(at)kauppa.fi

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi

Liitteet