Tänäkin kesänä tuhannet nuoret saavat ensi kosketuksen työelämään kaupassa. Kaupalle on tärkeää, että myös tulevaisuudessa ala pystyy tarjoamaan nuorille väylän työelämään. Helpottaakseen nuorten työllistämistä Kaupan liitto on avannut Kannattavakauppa.fi-infosivuston, jonne on koottu tietopaketit sekä kaupan alasta kiinnostuneille nuorille että työnantajille.

Kaupan liiton arvion mukaan kaupan alan yritykset tarjoavat jälleen tänä vuonna kesätyöpaikan noin 20 000 nuorelle. Lisäksi arviolta jopa 10 000 koululaista pääsee tutustumaan kaupan alan töihin kahden viikon Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelujaksolla. Suosittu harjoitteluohjelma on ollut käytössä kaupan alalla jo yli parikymmentä vuotta.

Kesätyöntekijöiden ohella ala tarjoaa paljon töitä nuorille ympärivuotisesti. Elinkeinoelämän suurimpana työllistäjänä kaupan ala on myös suurin nuorten työllistäjä. Yli viidennes kaikista alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista työskentelee kaupan alalla.

Kaupan liitto pitää tärkeänä, että myös jatkossa kaupan ala kiinnostaa nuoria ja alalla on nuorille töitä. Kauppa on usein nuorten ensimmäinen työpaikka, joten sillä on tärkeä tehtävä auttaa nuoria kiinnittymään yhteiskuntaan. Kaupan ala onkin merkittävässä asemassa ehkäisemässä nuorten syrjäytymistä. Siksi Kaupan liitto pitää tärkeänä, että nuorilla on oikeaa tietoa alasta ja toisaalta kaupan työnantajilla on ajantasaista tietoa nuorten työllistämisestä.

Nuorten työllistämisen edistämiseksi liitto on avannut verkkosivuston Kannattavakauppa.fi, jonne on koottu tietopaketit sekä nuorille että työnantajille.

Nuorille kohdistetussa osiossa löytyy tietoa kaupan alan töistä, erilaisista työsuhteista ja koulutusmahdollisuuksista sekä kehittymisestä alan ammateissa. Sivuilta saa myös vinkkejä, miten kaupan alalle pääsee töihin.

Kaupan työnantajille suunnatun osion tarkoituksena on kannustaa palkkaamaan nuoria töihin. Työnantajille sivu tarjoaa käytännön neuvoja, mitä työnantajan pitää tietää palkatessaan nuoren töihin. Tavallinen väärinkäsitys on esimerkiksi, ettei alle 18-vuotias voisi työskennellä kaupan kassalla.

Sivustolta löytyy tietoa myös muun muassa erilaisista nuoren palkkaamismuodoista, nuorten johtamisen erityiskysymyksistä sekä eri tuista, joita työnantaja voi saada nuorten palkkaamiseen. Sivustolla annetaan myös vinkkejä hyvään johtamiseen ja esimiestyöhön.

”Näemme Kaupan liitossa tärkeäksi toisaalta lisätä nuorten tietoa kaupan alasta ja toisaalta aktivoida työnantajia tarjoamaan töitä nuorille. On tärkeää, että nuoret pääsevät kiinni työelämään, sillä se on avain nuorten syrjäytymisen estämiseen. Nuorten palkkaaminen on kannattava kauppa”, Kaupan liiton asiantuntija Mervi Angerma-Niittylä sanoo.

Kannattavakauppa.fi-sivusto on osa Kaupan liiton vuosien 2015–2019 nuoriso-ohjelmaa ja Sitoumus 2050-hanketta, johon Kaupan liitto antoi oman sitoumuksensa keväällä 2015.

Lisätiedot:

Mervi Angerma-Niittylä, asiantuntija, Kaupan liitto, p. (09) 1728 5124, mervi.angerma-niittyla(at)kauppa.fi

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi