Kuluttajatutkimuskeskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan kauppa on vienyt alv-alennuksen täysimääräisesti ruoan hintaan. Korkea arvonlisävero on tärkein suomalaista ruoan hintaa selittävä tekijä. Kaupan liiton mukaan ensi kesän veronkorotus pitäisi perua, jotta palvelualojen työllisyyttä ei vahingoitettaisi.

Elintarvikkeiden arvonlisävero aleni Suomessa vuoden 2009 lokakuussa 17 prosentista 12 prosenttiin. Kuluttajatutkimuskeskus on julkaissut tänään tutkimuksen, jossa on selvitetty veronalennuksen vaikutuksia kuluttajahintoihin. Tulos on, että elintarvikkeiden arvonlisäveron alennus siirtyi täysimääräisesti kuluttajahintoihin.

Vuoden 2009 lokakuussa elintarvikkeet olivat keskimäärin 5,7 prosenttia edullisempia kuin edelliskuussa. Lasku on suurempaa kuin arvonlisäveron alennuksen laskennallinen vaikutus, -4,3 prosenttia. Tulokset eivät myöskään tue väitettä, että kauppa olisi nostanut hintoja ennen alennusta. Sen sijaan hinnat lähtivät laskuun jo ennen veron alennusta.

"Sekä Kuluttajatutkimuslaitoksen että Etlan helmikuussa julkaisema tutkimus kertovat selvästi, että kauppa on toiminut moitteettomasti ja tehnyt voitavansa, että kuluttajilla olisi edullista ja monipuolista ruokaa tarjolla. Kaupan tavoitteena on, että suomalaisilla olisi tulevaisuudessakin mahdollisuus nauttia laadukkaista mutta kohtuuhintaisista elintarvikkeista, Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala sanoo.

Arvonlisäveron korotus virhe

Sekä Kuluttajatutkimuskeskuksen että Etlan tutkimuksissa on havaittu, että korkea arvonlisävero on yksi tärkeimpiä syitä suomalaisen ruoan hintatasoon kansainvälisessä vertailussa. Suomessa on EU:n keskitasoa korkeampi arvonlisäverokanta. Yleistä arvonlisäkantaa ollaan nostamassa ensi heinäkuussa yhdellä prosenttiyksiköllä 22 prosentista 23:een. Kaupan liitto yhtyy näkemyksiin, joiden mukaan korotus rokottaa taantumassa kärsinyttä yksityistä kulutusta ja palvelualojen työllisyyttä. Jotta Suomen taloutta ja työllisyyttä ei heikennettäisi entisestään, arvonlisäveron korotus pitäisi perua.

"Nyt kun työllisyys nojaa juuri palvelualoihin ja yksityiseen kysyntään, yleisen arvonlisäverokannan nostaminen on väärä toimenpide ja tulee viemään työpaikkoja tuhansilta ihmisiltä. Kaupan alalla suurin osa toimijoista on muutaman hengen yrityksiä, joiden ainoa mahdollisuus sopeuttaa toimintaansa tässä tilanteessa on laittaa lappu luukulle, Pekkala varoittaa.

Sen sijaan yksityistä kulutusta tulisi nyt tukea kaikin mahdollisin keinoin, jotta vältettäisiin 90-luvun laman virheet eli työttömyyden kasvu vientiteollisuuden lisäksi myös palvelualoilla.

Liite: Alv-kannat EU-alueella

Liite: Hintaseurantatutkimus

Lisätietoja: Juhani Pekkala, Kaupan liitto, p. 0400 419560, juhani.pekkala@kauppa.fi