Kaupan liiton ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n hallitukset ovat hyväksyneet kilpailukykysopimuksen mukaisen neuvottelutuloksen. PAMin päätös on kuitenkin ehdollinen ja edellyttää, että Teknologiateollisuus ja Metalliliitto ovat sopimuksessa mukana.

Jos kilpailukykysopimus syntyy, sopimuksen edellyttämä työajan pidennys toteutetaan kaupan alalla uudenlaisella vuosivapaajärjestelmällä. Järjestelmä korvaa arkipyhät ja kerryttää aiempaa vähemmän vapaapäiviä.

Lisäksi kaupan alan työehtosopimuksessa lisätään paikallisen sopimisen mahdollisuutta. Kaupan yritysten taloudellisten kriisien varalle on sovittu selviytymislausekkeesta.

Kaupan alan sopimus on merkittävä osa kilpailukykysopimuksen tavoitteiden saavuttamista, sillä kauppa on elinkeinoelämän suurin toimiala ja suurin työllistäjä. Sopimuksia sovelletaan yli 200 000 työntekijään.

”Olen tyytyväinen, että pystyimme löytämään vaikeissa mutta ratkaisuhakuisissa neuvotteluissa molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Nyt on vielä varmistettava, että Teknologiateollisuus ja Metalliteollisuus pääsevät sopimukseen, jotta kilpailukykysopimus syntyy ja maan hallitus voi toteuttaa tarvittavat veronalennukset. Vain siten voimme parantaa suomalaisten ostovoimaa, mahdollistaa kotimarkkinoiden ja työllisyyden kasvun”, Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala sanoo.

Lisätiedot:
työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala, Kaupan liitto, anna.lavikkala(at)kauppa.fi, p. 0400 406 088

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi