SEPA eli Single European Payment Area muuttaa korttimaksamista kauppojen ja kuluttajien näkökulmasta oleellisesti nykyistä huonommaksi. Kustannukset kuluttajille debit-korttien osalta noussevat tariffimuutoksen johdosta 60 miljoonaa euroa vuodessa.

Pankkikorteilla ja niihin verrattavilla korteilla suoritettiin maksuja 29 100 miljoonan euron arvosta vuonna 2008. Kotimaisten pankkikorttien osuus tästä oli 23 500 miljoonaa euroa. Pankkikorttimaksaminen edustaa siis ehdottomasti suurinta osaa kaikesta suomalaisesta korttimaksamisesta.

Aikaisemmin kauppa on maksanut omalle pankilleen välityspalkkion kaikista pankkikorteilla tehdyistä ostoksista. Palkkio on ollut kiinteä, nollasta muutamaan senttiin. Nyt kotimaisten pankkikorttien muuttaminen kansainvälisiksi Visa Debit ja Debit MasterCard -korteiksi on muuttanut hinnoittelun prosenttipohjaiseksi; 0,31 %:ksi ostoksen loppusummasta, mikä merkitsee yli 60 miljoonan euron vuosittaista lisäkulua kaupalle ja sitä kautta kuluttajille. Kaupan liitto pitää prosentuaalista tariffia perusteettomana. Kyseinen tariffi ei perustu korttimaksamisen käsittelykustannuksiin, vaan toimii pankkien rahastusautomaattina.

Toukokuun alussa voimaan astuneen uuden maksupalvelulain mukaan kaupoilla ja muilla korttimaksuja vastaanottavilla yrityksillä on mahdollisuus periä korttikustannus kuluttajalta. Vastaavasti kauppa voi myös antaa alennusta tietyn maksutavan käyttämisestä. Mahdollisesta lisähinnasta tai maksutapa-alennuksesta tulee kertoa kuluttajalle selkeästi ennen ostotapahtumaa. Perimisestä tai perimättä jättämisestä päätöksen tekee jokainen yritys itsenäisesti. Kaupan yrityksille kustannusten periminen ei tuota taloudellista hyötyä, sillä ne tilittävät vastaavan summan pankeille.

Lisätietoja: Matti Räisänen, asiamies, matti.raisanen@kauppa.fi, puh. 0503571959