Pankkikortin korvaaminen Visa Debit ja Debit Mastercard -korteilla on nelinkertaistamassa kaupan kustannukset 24 miljoonasta eurosta 90 miljoonaan euroon vuodessa. Korotus on kuluttajien ja kaupan kannalta kestämätön.

Kustannusten merkittävä nousu johtuu siitä, että korttiyhtiön kaupalta perimä provisio (kauppiasmaksu) on muuttumassa tapahtumakohtaisesta senttimääräisestä maksusta prosentuaaliseksi. Kansainvälisiin korttiohjelmiin liittyvä monenvälinen siirtomaksu (interchange fee), jota pankkikorttijärjestelmässä ei ollut, on keskeinen kustannusta korottava erä.

- Prosentuaalinen tariffi ei perustu korttitapahtumasta aiheutuviin todellisiin kustannuksiin, vaan se on rahastusautomaatti pankeille. Prosentuaalinen tariffi ei ole hinnoittelumallina läpinäkyvä. Erityisesti euromäärältään suurissa ostoksissa kaupalta perittävä provisio on kohtuuton verrattuna tapahtuman välityskustannuksiin, Kaupan liiton asiamies Matti Räisänen linjaa.

Tariffi on sama pankista riippumatta.

- Tuntuu oudolta, että kaikkien pankkien kustannukset ovat täsmälleen samat eikä kilpailu tuo eroja, Räisänen jatkaa.

Samalla tilitysajat pitenevät nykyisestä pankkikorttikäytännöstä eli yhdestä päivästä kuuteen päivään. Kaupan liiton mielestä nykyinen käytäntö tilitysajoissa olisi säilytettävä myös debit-maksuissa.

Kauppa on tehnyt voitavansa, jotta korttimaksut eivät kohoa kuluttajan kannalta kohtuuttomiksi. Kaupan investoinnit laitekantaan ja järjestelmiin mahdollistavat nykyaikaisen korttimaksamisen. Kauppa vastaa omien järjestelmiensä ylläpidosta ja joutuu edelleen investoimaan muun muassa korttimaksamisen turvallisuuteen sekä uusien maksutapojen käyttöönotosta aiheutuviin järjestelmiin.

Kaupan tavoitteet korttimaksamisessa:

  • Debit-kustannusten tulee säilyä mahdollisimman lähellä nykytasoa
  • Debit-korteista kaupalta perittävä palkkio ei saa perustua ostoksen arvoon, vaan sen on oltava senttimääräinen. Tällöin kustannusvastaavuus toteutuu parhaiten. Senttimäärään ja arvoon perustuva yhdistelmä (ns. hybridimalli) ei myöskään takaa kustannusvastaavuutta
  • Debit-maksamisen tilitysajoissa on säilytettävä nykyinen pankkikorttikäytäntö eli yksi päivä
  • Debit-maksamisen kustannusten tulee pääsääntöisesti kohdistua sille, joka ne aiheuttaa

Pankki- ja debit-korttien provisiokustannusten kehitys:

  • Pankkikortista kauppa maksaa nollasta viiteen senttiin maksutapahtumalta
  • Visa Electronista kauppa maksaa 0,31 % ostoksen arvosta, josta osa menee Luottokunnalle (0,12 %) ja osa kortin myöntäneelle pankille (0,19 %) (ns. interchange fee)
  • Uusista pankkikortin korvaavista Visa Debit ja Debit MasterCard —korteista kauppa maksaa 0,31 % ostoksen arvosta, joka jakautuu samoin kuin Visa Electronin tapauksessa
  • Tilitysajat: pankkikortista kauppa saa rahat päivässä, Visa Electronista ja uusista debit-korteista 6 päivässä, joka on laskemassa kahteen päivään sirumaksupäätteillä tehtyjen tapahtumien osalta

Lisätiedot: Asiamies Matti Räisänen, Kaupan liitto, matti.raisanen@kauppa.fi, p.050 357 1959