Suomen hyvinvointi perustuu yhä enemmän palvelualojen kasvuun. Siksi on hyvä, että valtiovarainministeriö tukee ensi vuoden budjettiesityksessä kansalaisten ostovoiman kasvua. Erityisen tärkeää se on nyt, kun kuluttajien luottamus talouden kehitykseen on lähes romahtanut.

Ostovoiman kasvu on järkevää turvata vähintään suunniteluilla ja kaikkia tuloluokkia koskevilla tuloveron kevennyksillä sekä ruuan alv:n alentamisella lähemmäksi eurooppalaista keskitasoa.

Kauppa on sitoutunut siirtämään ruuan arvonlisäveron alennuksen suoraan elintarvikkeiden hintoihin. Olennainen asia hintakilpailussa on myös kaupan aukiolosääntelyn purkaminen.

Ruuan hinta ei kuitenkaan yksin ratkaise kansantalouden ja kaupan alan menestystä. Lähes 90 prosenttia kaupan alan liikevaihdosta tulee muusta kuin ruokakaupasta, kuten erikoistavarakaupasta ja teknisestä kaupasta. Sen vuoksi on tärkeää, että hallitus haluaa tukea kasvua heikentyneiden suhdanteiden aikana.

Johtavana palvelualana kauppa työllisti kesäkuussa 10 000 henkeä enemmän kuin vuosi sitten. Yhteensä kaupan palveluksessa on nyt 285 000 palkansaajaa.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Juhani Pekkala, puhelin 0400 419 560