Hetemäen työryhmä esittää arvonlisäveroprosenttien nostoa kahdella prosenttiyksiköllä. Käytännössä tämä tarkoittaa julkisten palveluiden tukemista yksityisten kustannuksella, kun yksityistä kulutusta leikataan 1,4 miljardilla eurolla ja siirretään verotuloina julkiselle sektorille.

”Kun näin suurta leikkausta esitetään yksityiseen kulutukseen, vaikutukset kaikkien palvelualojen työllisyyteen pitäisi analysoida tarkasti. Raportissa asiaa ei edes käsitellä”, arvostelee Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala.

Kauppa työllistää yksityisen sektorin aloista eniten, viime vuonna noin 300 000 suomalaista. Kaupan työllistämisedellytyksille olennaista on sekä yksityisen kulutuksen kehitys että työn hinta.

Viime vuonna taantuma supisti kotitalouksien kulutusmenoja runsaalla miljardilla ja kaupasta hävisi 15 000 työllistä. Kaupan liiton arvion mukaan Hetemäen työryhmän esitys vähentäisi kaupan työllisten määrää 10 000-15 000 hengellä.

”Kaupan merkitys varsinkin nuorten työllistäjänä on tärkeä. Kun koko kansantalouden työllisistä noin 20 prosenttia on alle 30-vuotiaita, kaupan alalla heitä on runsaat 30 prosenttia. Tätäkään yhteiskunnallisesti tärkeää asiaa ei raportissa ole tuotu esille, Pekkala sanoo.

Vähittäiskaupan yksi suurimmista tulevaisuuden uhista on ulkomaisen verkkokaupan kilpailu suomalaisista kuluttajista. Sekin on raportissa ohitettu täysin samoin kuin suomalaisten kasvava ostosmatkailu Viroon. Jo yli 60 prosenttia eteläisen Suomen aikuisväestöstä käy hakemassa palveluita ja tekemässä ostoksia Virossa. Verotyöryhmän raportin esitys arvonlisäveron kiristämisestä perustuukin vanhanaikaiselle käsitykselle kuluttamisesta ja kuluttajista.

”Verorakenteen muutokset vaikuttavat tulevaisuuden talouskasvuun ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin. Julkisen sektorin tukeminen yksityisen sektorin kustannuksella ei voi olla oikeaa veropolitiikkaa”, Pekkala toteaa.

Verotyöryhmän ehdotus työn verotuksen keventämisestä pitkällä aikavälillä on oikea. Työn hinta on yksityisen kulutuksen lisäksi kriittisimpiä palvelusektorin työllisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Verojen jälkeinen ostovoima taas vaikuttaa suoraan kotitalouksien kulutusmahdollisuuksiin ja palvelualojen toimintaan.

Nykyinen listaamattomien yritysten osinkoverotus on johtanut yritysten hyvään omavaraisuuteen ja vahvoihin taseisiin. Osinkoverotusta on uudistettava nykyjärjestelmän pohjalta kuten työryhmä ehdottaakin, mutta listaamattomien yritysten verotusta ei saa kiristää. Sen sijaan on kannustettava yrittäjyyteen.

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Juhani Pekkala, Kaupan liitto, p. 0400 419560, juhani.pekkala@kauppa.fi
pääekonomisti Jaana Kurjenoja, Kaupan liitto, p. (09) 1728 5134, jaana.kurjenoja@kauppa.fi

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa.