Viron kävijöistä tuo Suomeen alkoholia 80 prosenttia. Suomalaiset suosivat myös elintarvikkeita, vaatteita ja kampaamo- ja kylpyläpalveluita, selviää Kaupan liiton kuluttajille kohdennetusta kyselystä. Edullinen hintataso houkuttelee kotimaisia kuluttajia Viroon.

Viron kävijöistä 80 prosenttia tuo Suomeen alkoholia. Eteläisen Suomen* aikuisista jo 61 prosenttia käy hakemassa juomiaan Virosta. Useimmin alkoholia tuovat eläkeläiset ja usein maassa matkustavat. Lapsiperheistäkin 73 prosenttia tuo Virosta alkoholia Suomeen.

Eläkeläiset turvautuvat matkanjärjestäjien tai alkoholin myyjien tarjoamiin kuljetusmahdollisuuksiin. Eläkeläiskuluttajia voidaankin tulevaisuudessa houkutella aikaisempaa useammin valmiiksi järjestetyillä kylpylä- ja kulttuurimatkoilla, joihin olennaisena osana kuuluu alkoholin helppo maahantuonti. Lapsiperheet tuovat muita useammin juomansa maahan juuri henkilöautolla.

"Suomalaisen palvelusektorin on vaikea vastata Viron edullisiin hintoihin. Halvat matkaliput, kiristynyt alkoholiverotus ja mahdollisesti kiristyvä arvonlisäverotus kannustavat kuluttajia siirtymään entisestään Viroon", Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja toteaa.

Kyselytutkimuksen mukaan eteläisen Suomen aikuisväestöstä kolme neljästä on viimeisen kahden vuoden aikana käynyt Virossa. Kaksi kertaa Virossa on matkustanut 38 prosenttia. Varsinkin eläkeläiset ovat ahkeria matkustajia, sillä peräti 43 prosenttia eläkeläisistä on käynyt Virossa vähintään kaksi kertaa viimeisen kahden vuoden aikana. Viron matkailu tulee jatkumaan lähivuosinakin vilkkaana ja yleistymään, sillä 80 prosenttia vastaajista suunnittelee mahdollisesti matkustavansa seuraavan kahden vuoden aikana Viroon. Varmasti aikoo matkustaa 35 prosenttia.

Ruokaa, vaatteita ja lääkkeitä

Suomalaisten matkat Viroon ovat pitkälti ostosmatkoja. Matkustajista 80 prosenttia on tuonut Suomeen alkoholia, 44 prosenttia elintarvikkeita ja 42 prosenttia aikuisten vaatteita. Lähes viidennes vastaajista on tuonut lääkkeitä.

Lapsiperheet käyvät vaate- ja ruokaostoksilla Virossa. Virossa käyneistä lapsiperheistä puolet ostaa sieltä myös elintarvikkeita ja lähes puolet aikuisten vaatteita. Usein Virossa vierailevista lapsiperheistä 60 prosenttia tuo mukanaan myös elintarvikkeita ja aikuisten vaatteita. Aikuisten vaatteiden lisäksi lapsiperheet tuovat tietysti myös lastenvaatteita.

Eläkeläiset ovat löytäneet Viron apteekkipalvelut, sillä neljännes Virossa viimeisten kahden vuoden aikana matkustaneista eläkeläisistä on hankkinut sieltä lääkkeitä.

"Edulliset hinnat houkuttelevat selvästi suomalaisia kuluttajia Viroon. Suomessa ei ole puutetta ruuasta, vaatteista tai lääkkeistä eikä meidän tarjontammekaan niin yksipuolista ole, että tavaraa pitäisi juuri Virosta hakea. Viro kilpailee hinnoilla ja tähän kilpailuun on vaikea vastata", Kurjenoja sanoo.

Palveluita ostetaan innokkaasti

Viron edulliset palvelut ovat toinen myyntiartikkeli, joka kiinnostaa suomalaisia. Ravintola- ja majoituspalvelujen lisäksi suomalaiset kuluttavat erityisesti edullisia kampaamo- ja kylpyläpalveluita. Viron kävijöistä 30 prosenttia on käynyt kylpylälomalla ja 24 prosenttia kampaajalla viimeisen kahden vuoden aikana. Eläkeläiset ovat erityisen innokkaita kylpylä- ja kampaamopalveluiden käyttäjiä.

"Viidesosa eteläisen Suomen aikuisista käy silloin tällöin Virossa kampaajalla ja lähes neljäsosa kylpylässä. Viron edulliset palvelut tuntuvat olevan selvä uhka kotimaisille palveluille varsinkin, jos Viron matkailu yleistyy vielä nykyisestä", Kurjenoja näkee.

Kaupan liitto toteutti yhteistyössä Innolink Research Oy:n kanssa kuluttajille kohdennetun kyselyn maaliskuussa 2010. Innolink Research Oy haastatteli 1 000 vähintään 18-vuotiasta suomalaista. Tutkimus kohdistui Etelä-Suomeen (Etelä-Suomen AVI), Pirkanmaahan ja Varsinais-Suomeen. Otos edustaa noin 60 prosenttia Suomen väestöstä.

Lisätietoja: Jaana Kurjenoja, pääekonomisti, Kaupan liitto, p. (09) 1728 5134, jaana.kurjenoja@kauppa.fi

*Uusimaa, Itä-Uusimaa, Päijät-Häme, Etelä-Karjala, Varsinais-Suomi, Häme ja Kymenlaakso