Palvelualojen ammattiliiton ja Kaupan liiton edustajat ovat pääosin tyytyväisiä työministeri Tarja Cronbergin lakiesitykseen uudeksi liikeaikalaiksi.
– Esitys noudattelee päälinjoiltaan marraskuussa tekemäämme sopimusta, sanoo PAMin puheenjohtaja Ann Selin.

Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala arvioi esityksen toteutuessaan tuovan kauppaan pari tuhatta henkilötyövuotta lisää.
– Tämän esityksen kautta työllisyys kasvaa ja kauppa voi tarjota enemmän tunteja osa-aikaisille. Myös kuluttajat hyötyvät, kun kauppa pystyy palvelemaan heitä paremmin ja joustavimmin.
Sovitut työehtosopimusmuutokset astuvat voimaan samaan aikaan uuden liikeaikalain kanssa.

Poikkeuslupavalvonta halutaan työ- ja elinkeinoministeriöön
Lakiesityksessä ei ole muutoksia nykyiseen kauppojen aukiolojen poikkeuslupamenettelyyn. PAM ja Kaupan liitto vaativat, että poikkeuslupien myöntäminen keskitetään työ- ja elinkeinoministeriöön.
PAMin ja Kaupan liiton mielestä hajanaiset ja vaihtelevat käytännöt lääneittäin vaikeuttavat lain tavoitteena olevaa aukiolojen selkeyttämistä.

Lisätietoja:
Ann Selin, PAM ry.
puheenjohtaja
puh 020 774 2210
gsm 0500 750 405
ann.selin(at)pam.fi

Juhani Pekkala, Kaupan liitto
toimitusjohtaja
puh 1728 5111
gsm 0400 419 560
juhani.pekkala(at)kauppa.fi