Kaupan kasvu on hiipumassa merkittävästi loppuvuonna ja jää ensi vuonna vähittäiskaupan osalta prosenttiin ja tukkukaupassa kahteen prosenttiin. Myös kaupan työllisyyden kehitys hidastuu. Kaupan liitto heikentää tammikuussa antamaansa näkemystä kaupan kehityksestä.

Kuitenkin vähittäiskauppa, tukkukauppa ja autokauppa säilyvät ensi vuonna sekä myynnin volyymin* että työllisyyden kannalta niukan kasvun puolella.

"Olemme siirtymässä monta vuotta kestävään hitaan kasvun aikaan. Jos kuitenkin taantuman riskiskenaario toteutuu, sekä tukkukauppa että autokauppa kääntyvät ensi vuonna laskuun ja vähittäiskauppa pysyy juuri ja juuri pinnalla", Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja sanoo.

Vähittäiskaupan hinnanmuutoksista puhdistettu myynti kasvaa tänä vuonna kaksi prosenttia ja ensi vuonna prosentin. Tammikuussa liitto ennusti ensi vuodelle puolentoista prosentin kasvua. Tukkukauppa kasvaa tänä ja ensi vuonna 2 prosenttia. Autokaupan kasvu on tänä vuonna 12 prosenttia hyvän alkuvuoden ansiosta mutta ensi vuonna vain enää 3 prosenttia.

Tammikuussa ennakoitua negatiivisemman kehityksen taustalla vaikuttaa muun muassa viime viikkoina voimakkaasti kasvanut kuluttajien epävarmuus.

”Kauppa veti viime vuonna Suomen taloutta ja työllisyyttä kasvuun. Nyt kaupan vetovauhti loppui kuluttajien epävarmuuteen ja talouskasvun hiipumiseen. Tilanne voi vain pahentua, jos maailmantalouden turbulenssi syvenee", Kurjenoja sanoo.

Kuluttajien uskonpuute näkyy ensimmäisenä kestokulutustavaroissa. Kasvun hidastumisesta on merkkejä ollut mm. kodinkone- ja elektroniikkakaupassa ja huonekalukaupassa. Rautakauppa myi alkuvuodesta vielä hyvin, mutta kasvuvauhti on sielläkin hidastunut. Kirjakauppa ja vaatteiden erikoiskauppa eivät edellisestä taantumasta ehtineet toipua lainkaan. Jos taantumaan päädytään, autokauppa voi sukeltaa kerralla ja syvälle, kuten kävi 2009.

"Nyt ei ole oikea aika veronkiristyksille, jotka vain pahentavat tilannetta. Julkisen talouden saneerauksetkin ajoittuvat erittäin huonoon hetkeen, koska ne olisi pitänyt tehdä jo viime hallituskauden alussa.  Leikkaukset ovat kuitenkin kahdesta pahasta se pienempi. Suomalaisten yritysten kasvumahdollisuudet pitää turvata kaikin mahdollisin keinoin", Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala sanoo.

Työllisyyden kasvu hidastuu

Tänä vuonna koko kaupan työllisyys kasvaa hiukan alle kaksi prosenttia ja ensi vuonna prosentin. Kaupan työllisyys polki jo viime vuonna lähes paikallaan: nousua oli runsaat 2000 työllistä ja työllisten kokonaismäärä 2010 298 000 henkeä.

Erityisesti vähittäiskaupan työllisyyden kasvu lähes pysähtyy: ensi vuonna alan työllisyys kasvaa vain puoli prosenttia. Tukkukaupan ja autokaupan työllisyyteen Kaupan liitto ennustaa puolentoista prosentin kasvua. Tänä vuonna sekä vähittäiskauppa että tukkukauppa lisäävät työllisyyttään puolitoista prosenttia ja autokauppa 2,5 prosenttia.

"Myös tulevan palkkapolitiikan on kuljettava käsi kädessä näiden työllisyys- ja myynninkehitysnäkymien kanssa", Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Tapio Mäkeläinen sanoo. 

Kaupan into investoida heikkenemässä

Kaupan liiton investointikyselyn mukaan kauppojen investointihalukkuus on heikentynyt epävarmojen kysyntänäkymien takia. Investoinnit eivät tule toteutumaan alkuvuoden suunnitelmien mukaisesti. Ainoastaan kuljetusvälineinvestoinnit ja vähittäiskaupan kone- ja laiteinvestoinnit kasvavat tänä vuonna.

"Kaupan investoinnit ovat pienentyneet kaksi vuotta peräkkäin eivätkä kasva merkittävästi tänäkään vuonna", Jaana Kurjenoja arvioi.

Kauppa on yksi merkittävimmistä investoijista kansantaloudessa ja suurin yksityinen toimitilarakentamiseen investoiva toimiala. Kaupan kiinteät investoinnit vuonna 2010 olivat 1,285 miljardia euroa.

* Myynnin volyymi on hintavaihteluista puhdistettu myynnin arvo. Se ei siis sisällä esim. inflaatiota, mutta sisältää siirtymät erihintaisten tuotteiden välillä.

LIITTEET: Kaupan näkymät 2011 - 2012 -kalvosarja

Lisätietoja: Jaana Kurjenoja, pääekonomisti, jaana.kurjenoja@kauppa.fi, puh. (09) 1728 5134

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa.