Ympäristöministeriö asetti kuluvan vuoden maaliskuussa työryhmän laatimaan Suomelle ensimmäistä kansallista muovitiekarttaa. Sitä on työstetty kevään ja kesän aikana, ja tänään 16.10. se on luovutettu asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle. Kauppa iloitsee erityisesti ehdotuksesta nostaa globaali muovihaaste Suomen kansainväliselle asialistalle.

Vaikka muoveilla on suorituskykynsä ja keveytensä ansiosta monia hyviä puolia, liittyy niiden käyttämiseen, käytöstä poistamiseen ja kierrätykseen haasteita. Laajapohjaisen työryhmän tehtävänä oli löytää näihin haasteisiin ratkaisuja sekä määritellä ja priorisoida lyhyen ja pidemmän aikavälin toimet niihin vastaamiseksi. Kaupan liiton ympäristöasioista vastaava johtava asiantuntija Marja Ola edusti kaupan toimialaa työryhmässä.

Työryhmä tunnisti toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää muovijätteen ja -roskan aiheuttamia haittoja, auttaa kuluttajia toimittamaan muovit jätehuollon piiriin sekä tehostaa muovien talteenottoa, kierrätystä ja tuotesuunnittelua. Niin ikään työryhmä löysi keinoja luoda edellytyksiä kiertotalouden innovaatioille ja investoinneille sekä vähentää riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista lisäämällä biopohjaisia ja biohajoavia ratkaisuja.

Konkreettiset toimet on ryhmitelty kymmenen eri tavoitteen alle:

Kauppa pitää hyvänä muovitiekartan monipuolista toimenpide-ehdotusten kirjoa. Niiden vieminen käytäntöön edellyttää kuitenkin eri sidosryhmien laaja-alaista yhteistyötä.

”On hienoa, että roskaantuminen ja sen aiheuttamat haitat on nostettu kartassa näkyvästi esille. Sillä, että jokainen meistä on roskaamatta, on suuri ja näkyvä merkitys ympäristön kannalta”, Ola toteaa.

Hän on erityisen tyytyväinen New Plastics Finland -osaamisverkoston perustamiseen. ”Verkosto on loistava innovaatio. Sen tehtäväksi ehdotetaan muun muassa yritysten materiaaliosaamisen ja muovin kierrätyksen arvoketjujen vahvistamista, joilla olisi toteutuessaan suuri käytännön merkitys. Myös ehdotus globaalin muovihaasteen nostamisesta näkyvästi Suomen kansainväliselle asialistalle on erinomainen. Esimerkiksi toimivan jätehuollon rakentamisessa meillä on paljon osaamista, jota voisimme viedä nykyistä aktiivisemmin sellaisiin maihin, joissa apu tulee tarpeeseen”, Ola linjaa.

Kaupalla hyvää kokemusta vapaaehtoisista sitoumuksista

Kaupan alalla on työskennelty jo vuosikymmenten ajan toiminnan ympäristö- ja ilmastovaikutusten pienentämiseksi. ”Muovitiekartan toimeenpanossa kauppa haluaa jatkaa aktiivista yhteistyötä niin asiakkaiden, viranomaisten kuin teollisuudenkin kanssa”, Ola sanoo.

”Toimialana olemme valmiita sitoutumaan muovikassisopimuksen kaltaisiin tehokkaisiin vapaaehtoisiin sopimuksiin, tarjoamaan vaihtoehtoja asiakkaillemme ja panostamaan jatkossakin heidän informoimiseensa. Vastuullisuutta on valita optimaalisen oikeat materiaalit oikeaan käyttöön, käyttää ja kierrättää ne oikein sekä neuvoa myös muita tekemään niin.”

Lisätiedot: johtava asiantuntija Marja Ola, Kaupan liitto, p. 050 383 7711, marja.ola(at)kauppa.fi

Ympäristöministeriön tiedote löytyy täältä.

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. Kauppa.fi