Teknisen kaupan ja erikoistukkukaupan osaamistarpeisiin on kehitetty oma sovellus myynnin ammattitutkinnosta. Kehittämistyöhön ovat osallistuneet Suomen Kaupan Liitto, ao. toimialaliitot, eräät merkittävät alan yritykset sekä pääkaupunkiseudulla toimivat aikuisoppilaitokset Amiedu, Edupoli ja Omnia. Yritykset voivat lähettää koulutukseen yksittäisiä työntekijöitä tai ryhmiä. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, joka on yrityksille maksutonta.