Kaupan ala työllisti tuhansia nuoria kuluneen kesän aikana Tutustu työelämään ja tienaa -sopimuksella sekä osallistumalla Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan. Niin kesätyöntekijöiltä kuin työnantajiltakin saatu palaute oli kesän 2017 osalta erittäin myönteistä.

Kaupan liitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat jo parikymmentä vuotta sopineet koululaisharjoittelijoiden työelämään tutustumisjakson ehdoista kaupan alalla. Kun osapuolet neuvottelivat kesän 2017 Tutustu työelämään ja tienaa -sopimuksesta, PAM asetti uuden ehdon sopimuksen solmimiselle: koululaisharjoittelijoille ja heidän perehdyttäjilleen tulee järjestää palautekysely. ”Kauppa on merkittävin nuorten työllistäjä, ja meillekin on tärkeää varmistaa, että ohjelma on varmasti nuorten kannalta hyödyllinen”, kertoo Mervi Angerma-Niittylä, Kaupan liiton työmarkkina-asiantuntija.

Kaupan liiton ja PAM:in yhdessä laatima kysely toteutettiin verkkokyselynä kesän aikana. Siihen vastasi yhteensä 787 koululaista ja 99 perehdyttäjää. Koululaisista 414 oli peruskoululaisia. Mukaan mahtui myös muutama kymppiluokkalainen, ja loput olivat lukiolaisia. 

Nuorten mielestä kauppa on hyvä työpaikka

Lähes kaikki koululaiset kokivat saaneensa riittävästi perehdytystä ja tunsivat itsensä tervetulleiksi työyhteisöön. Koululaisharjoittelun ehtoja oli noudatettu lähes poikkeuksetta − joissakin tapauksissa ne oli jopa ylitetty eli esimerkiksi maksettu korkeampaa palkkaa tai teetetty lyhyempiä työpäiviä. Vastanneista noin 90 prosenttia oli saanut tehdä erilaisia työtehtäviä ja vain noin joka kymmenes koki saaneensa yksipuolisia työtehtäviä eli lähinnä hyllytystä. Peräti noin 98 prosenttia vastaajista suosittelisi harjoittelua kaverilleen. Ne, jotka eivät suosittelisi, ilmoittivat syyksi lähinnä sen, että töitä olisi voinut olla enemmänkin tai palkka parempi.

Perehdyttäjät pitivät kyselyn mukaan koululaisharjoittelijoiden perehdytystä tärkeänä ja katsoivat, että siihen oli varattu riittävästi aikaa. Kokemukset kesäharjoittelijoista olivat myönteisiä, ja kaikki kyselyyn vastanneet perehdyttäjät pitivät kesäharjoittelumahdollisuuden tarjoamista koululaisille tärkeänä.

Tutustu työelämään ja tienaa -kampanjan perusperiaatteet ovat monelle omasta kesätyökokemuksesta tuttuja. Kohderyhmänä ovat peruskoululaiset, kymppiluokkalaiset, lukiolaiset sekä valmentavassa koulutuksessa olevat nuoret, jotka eivät vielä opiskele ammattiin ja joilla ei ole tutkintoa. Kuluvan vuoden kesällä kahden viikon mittaisesta kesätyökokemuksesta kaupan alalla sai palkkaa 355 euroa. Jo 13-vuotiaalla oli mahdollisuus päästä töihin, mikäli nuori täyttää 14 vuotta vuoden 2017 aikana.

Tutkimustuloksille vahvistusta maineindeksistä

Tutustu työelämään ja tienaa -palautekyselyn tuloksia vahvistaa Kaupan liiton tekemä, 5. syyskuuta julkaistu palvelualojen maineindeksi, jossa kysyttiin 2 000 suomalaiselta heidän käsityksiään kuudesta eri kuluttajapalvelusta. Yhtenä osa-alueena tarkasteltiin kuluttajien näkemyksiä yritysten johtamisesta ja esimiestyöstä erityisesti työssä viihtymisen kannalta. Kauppa – nuorten suurin työllistäjä – sai erinomaista palautetta nimenomaan nuorilta; kaupan esimiestyön maine oli kuluttajapalveluista paras, ja nuorten miesten keskuudessa jopa ylivoimaisesti paras.

”Nuorten arviot perustuvat pitkälti sekä omaan että kaveripiirin kokemukseen kaupasta työnantajana toisin kuin joillakin muilla tutkituilla aloilla. Esimerkiksi yksityisessä terveydenhoidossa tai lentoliikenteessä ei alle 25-vuotiaita työntekijöitä paljoa ole, joten niiden maine perustuu enemmän mielikuviin. Kauppa on siis onnistunut nuorten työllistäjänä”, toteaa Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja.

Tutustu työelämään ja tienaa -sopimuksella työllistyy kesäisin jopa lähes 10 000 nuorta. Yhteensä kaupan alalla työskentelee joka kesä arviolta 25 000 nuorta.

Lisätiedot:

Mervi Angerma-Niittylä, p. 040 707 4214, mervi.angerma-niittyla@kauppa.fi
Jaana Kurjenoja, p. 040 820 5378, jaana.kurjenoja@kauppa.fi

Palvelualojen uudesta maineindeksistä voi lukea lisää täältä.

Kaupan ala oli jälleen vahvasti mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, jota luotsaavat Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja T-Media. Myös 11.9.2017 julkaistun Kesäduunitutkimuksen mukaan nuorten kesätyökokemukset olivat huippuluokkaa. Lue lisää täältä