Osa-aikatyön merkitys erityisesti palvelualoille on keskeinen. Sen työllistävälle ja työuria pidentävälle vaikutukselle on annettava arvoa, Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala toteaa. Tuoreet käräjä- ja hovioikeuden ratkaisut Tampereelta ja Turusta selkiyttävät osaltaan osa-aikatyön keskeistä roolia palvelualoille.

Kaupan ala tarvitsee osa-aikatyötä voidakseen palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin ja toimiakseen kannattavasti. Kaupat pystyvät osa-aikaisten avulla mitoittamaan työvoiman määrän kauppojen aukioloaikojen ja asiakasvirtojen voimakkaan vaihtelun mukaan niin, että henkilökuntaa on riittävästi juuri oikeaan aikaan. Esimerkiksi ruokakauppa myy perjantain ja lauantain aikana yleensä saman verran kuin alkuviikolla yhteensä.

Kaupat myös panostavat merkittävästi aikaa ja rahaa työvuorosuunnittelun kehittämiseen ja etsivät sitä kautta keinoja löytää lisätunteja osa-aikaisille.

Työnantajalla on lain mukaan velvollisuus kohdella kaikkia työntekijöitään tasavertaisesti, niin nuoria kuin vanhoja. Siksi kaikilla työntekijöillä on oltava yhtäläinen oikeus lisätunteihin. Työntekijän oman aktiivisuuden ja innokkuuden tulee voida vaikuttaa lisätuntien määrään.

”Osa-aikatyön merkitys erityisesti palvelualoilla on hyväksyttävä, ja sen työllistävälle ja työuria pidentävälle vaikutukselle on annettava arvoa. Osa-aikatyön teettämistä vaikeuttamalla voidaan menettää jopa kymmeniä tuhansia työpaikkoja pelkästään kaupan alalla”, Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala sanoo.

Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen mukaan 74 prosenttia osa-aikatyötä tekevistä tekee sitä omasta tahdostaan tai henkilökohtaisten syiden vuoksi.

”Työelämää tulisikin pystyä katsomaan laajakatseisemmin. Tärkeää on myös tehdä töitä kannustinloukkujen purkamiseksi. Työn tekemisen pitää olla aina kannattavaa.”

Osa-aikatyön keskeisen roolin puolesta puhuvat myös tuoreet oikeuden ratkaisut Tampereen käräjäoikeudesta ja Turun hovioikeudesta.

Lisätietoa:

Anna Lavikkala, työmarkkinajohtaja, Kaupan liitto
anna.lavikkala(at)kauppa.fi, p. (09) 1728 5136, 0400 406 088

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi