Kaupan liitto ei hyväksy ehdotuksia rajoittaa osa-aikatyötä. Kiristämisen sijaan osa-aikatyön työllistävälle ja työuria pidentävälle vaikutukselle on annettava arvoa ja pidettävä huolta, että työnteko on aina kannattavaa.

SDP on tänään 16.3. julkistamassaan pamfletissaan kertonut, että se haluaa tulevalla vaalikaudella tuntitakuun työsopimuksiin eli minimityöajaksi 18 tuntia viikossa.

Kaupan liiton mukaan 18 tunnin minimiviikkotyöaikaa on mahdotonta hyväksyä. 18 tunnin minimityöaikavaatimuksesta seuraisi, että työsuhteinen työllisyys heikentyisi entisestään.

”Jos työnantajalla olisi tarjolla esimerkiksi vain 10 tuntia, eikä työntekijä tarjoutuisi siihen itse, työnantajan vaihtoehtoina olisi olla tarjoamatta työtä ollenkaan tai tarjota sitä vuokratyöntekijöille tai niin sanotuille kevytyrittäjille vaikkapa työosuuskunnan kautta. Työnteon monimuotoistuminen on tervetullutta, mutta muutosvauhti voi olla odotettua kovempi, jos osa-aikatyötä lähdetään kiristämään”, Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala huomauttaa.

Jotta paljon työllistävät kauppa ja muut palvelualat pystyisivät palvelemaan asiakkaitaan mahdollisimman hyvin ja toimimaan silti kannattavasti, osa-aikatyö on tärkeää. Osa-aikaisten avulla kaupat pystyvät mitoittamaan työvoiman määrän kauppojen aukioloaikojen ja asiakasvirtojen voimakkaan vaihtelun mukaan niin, että henkilökuntaa on riittävästi juuri oikeaan aikaan.

Osa-aikatyön teettämistä vaikeuttamalla voidaan menettää jopa kymmeniätuhansia työpaikkoja pelkästään kaupan alalla. Minimityöajalla ei voi väkisin kasvattaa kaupan tarvittavaa työmäärää. Jotta työllisyys ei kaupan tai muidenkaan palvelujen aloilla vähenisi yhtään enempää kuin rakennemuutokset ja tuottavuuden kasvu edellyttävät, työmarkkinoita ei saa entisestään jäykistää”, Lavikkala sanoo.

Osa-aikatyön rajoittamisen sijaan tulisikin puuttua niin kutsuttuihin kannustinloukkuihin, joissa työntekijän ei kannata ottaa töitä tai lisätunteja vastaan, koska sosiaalietuudet vastaavasti pienenevät. Yksi ratkaisu tähän olisi tuloverotuksen keventäminen, sillä se lieventää kannustinloukkuja kaikilla palkkatasoilla. Tarvittaessa tulee myös päivittää työttömyysturvalakia vastaamaan muuttuneita työnteon muotoja.

Sen sijaan Kaupan liitto pitää ehdotuksia työaikalain uudistamistarpeesta järkevinä. Korkeasti koulutettujen ammattiliittojen keskusjärjestö Akava julkaisi tänään oman viiden kohdan ohjelmansa, jolla se uudistaisi työelämää ja edistäisi työllistymistä. Yksi Akavan ehdotuksista on työaikalain modernisointi.

Kaupan työnantajien edustajana Kaupan liitto pitää myönteisenä, että ammattiyhdistysliikkeestä esitetään uusia ja rohkeita työelämän uudistusehdotuksia. Maailma on muuttunut, joten myös työmarkkinoiden pitää uudistua.

Kaupan liiton mukaan työaikalakia tulisi muuttaa kuitenkin niin, että laissa olisi paljon nykyistä enemmän mahdollisuuksia sopia työaikaan liittyvistä kysymyksistä suoraan työpaikalla, toisin kuin Akavan esityksessä, jossa niistä sovittaisiin liittojen kesken työmarkkinapöydissä.

Lisätiedot:

Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala, anna.lavikkala(at)kauppa.fi, p. (09) 1728 5136, 0400 406 088

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi