S-Pankin toiminta ja palveluvalikoima laajenevat sen fuusioituessa LähiTapiola Pankin kanssa uudeksi S-Pankiksi toukokuun 2014 alussa. Samalla S-Pankki Oy:n henkilöstö siirtyy Kaupan alan sopimuksesta Rahoitusalan työehtosopimuksen piiriin.

Kun Suomen ensimmäinen kauppapankki aloitti toimintansa kuusi ja puoli vuotta sitten, työnantaja- ja työntekijäliitot sopivat, että S-Pankissa noudatetaan Kaupan työehtosopimusta. Samassa yhteydessä sovittiin, että sopimusneuvottelut käynnistetään uudelleen, jos pankin palveluvalikoima laajentuu.

Viime joulukuussa alkaneissa Kaupan liiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin, Ammattiliitto Pron ja Ylemmät toimihenkilöt YTN:n välillä käydyissä neuvotteluissa arvioitiin kauppapankin suunniteltua rakennetta, toimintaa ja tuotevalikoimaa. Neuvottelut ovat nyt päättyneet osapuolten yhteisymmärryksessä valmistelemaan sopimukseen.

”Kävimme alkuperäisen sopimuksen läpi, ja sen perusteella päätimme, että S-Pankki Oy:ssä aletaan soveltaa 1.5.2014 lukien rahoitusalan työehtoja pankin tuotevalikoiman laajentuessa muun muassa asuntolainoihin. Siirtymä koskee noin 240 työntekijää eli asiantuntijoita, päälliköitä ja johtoa”, Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala kertoo.

S-Pankin tytäryhtiön S-Asiakaspalvelu Oy:n ja S-ryhmän osuuskauppojen asiakaspalvelupisteissä (ns. infopisteet) työskentelevän henkilöstön osalta ei tapahdu muutoksia, joten näissä noudatetaan jatkossakin kaupan alan työehtosopimusta.

Lisätiedot: 

Kaupan liitto, työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala, anna.lavikkala(at)kauppa.fi, p. 0400 406 088

Palvelualojen ammattiliitto PAM, neuvottelupäällikkö Juha Ojala, juha.ojala(at)pam.fi, p. 050 584 1488.

Ammattiliitto Pro, johtaja, finanssisektori, Antti Hakala, antti.hakala(at)proliitto.fi, p. 040 533 7413

Ylemmät Toimihenkilöt YTN, varapuheenjohtaja, Lotta Savinko, lotta.savinko(at)ytn.fi, p. 040 504 4356