Sokeriveron käyttöönottoa selvittänyt työryhmä suosittelee tänään julkistamassaan raportissa verotuksen kehittämistä nykyisen makeisveron pohjalta. Tämä on myös Kaupan liiton mukaan paras vaihtoehto.

Sokeriverotyöryhmä toteaa yksiselitteisesti raportissaan, että nykyinen makeisvero on täyttänyt sille asetetut fiskaaliset tavoitteet ja toiminut ilman suuria ongelmia. Työryhmän mielestä nykyinen järjestelmä on myös ollut toimiva ja tehokas ohjauskeino.

”Sokeriverotyöryhmä on tehnyt perusteellista työtä. Erityisen positiivista on, että se on arvioinut eri veromalleja myös yritysten hallinnollisten kustannusten kautta. Sokeriverotukseen siirtyminen aiheuttaisi kaupan yrityksille ja valtiolle miljoonien eurojen kustannukset”, Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja toteaa.

Vaikka Kaupan liitto kannattaakin pitäytymistä nykyisessä makeisveromallissa, liitto ei kannata verotuksen kiristämistä.

”Elintarvikkeiden verotus on muutenkin jo niin kireää, ettei makeis- tai sokeriveron kaltaisia pisteverojärjestelmiä pidä käyttää. Ne lisäävät kuluttajien verotaakkaa, leikkaavat ostovoimaa ja ovat hallinnollisesti raskaita”, Kurjenoja sanoo. 

Lisätiedot:
pääekonomisti Jaana Kurjenoja, Kaupan liitto, p. (09) 1728 5134, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi