Kaupan liitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat allekirjoittaneet sopimuksen koululaisten Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelmasta ensi kesäksi. Sopimus koskee koko kaupan alaa.

Kaupan alalla suosittu kaksiviikkoinen harjoittelujakso on ollut käytössä kaksikymmentä vuotta. Siihen on osallistunut vuosittain jopa 10 000 koululaista. Harjoittelupaikkojen lisäksi kaupan ala tarjoaa paljon myös varsinaisia kesätyöpaikkoja. Arviolta alalla on vuosittain kesätyöntekijöitä jopa 20 000, mikä on huomattavasti enemmän kuin muilla toimialoilla.

”Kaupan ala voi tarjota jälleen tänä kesänä koululaisille kesätyötä ja antaa samalla tärkeää kokemusta työelämästä. Sopimus on osa laajempaa Kaupan liiton ja PAMin yhteistä sopimuspakettia toimista, joilla pyritään helpottamaan nuorten työelämään pääsyä kaupan alalle”, Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala sanoo.

Tutustu työelämään ja tienaa -ohjelmaa voidaan toteuttaa viimekesäiseen tapaan Kaupan liiton jäsenyrityksissä ja muissa kaupan alan yrityksissä, jotka ilmoittautuvat Kaupan liittoon. Harjoitteluohjelmaan osallistuvan koululaisen palkka on 335 euroa kahdelta viikolta. Kaupan liitto ohjeistaa tarkemmin yrityksiä ohjelman käytössä.

Töiden, myös kesätöiden, tarjoaminen nuorille on erinomainen keino ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Töihin tutustumalla nuorten mahdollisuudet päästä kiinni työelämään koulun jälkeen paranevat.

”Harjoitteluohjelman tarkoitus on antaa nuorille omakohtaista kokemusta kaupan alan yritysten toiminnasta ja laajemminkin näyttää nuorille, miten monipuolisia työmahdollisuuksia ja urapolkuja kaupan ala voi tarjota. Kesätyö on tyypillisesti nuorille ensimmäinen askel työelämään. Siitä syystä on erityisen tärkeää, että kaupan alan työnantajilla on mahdollisuus antaa nuorille työelämästä ja koko toimialasta myönteinen kuva. Hyvä johtaminen, ennen kaikkea lähiesimiestyö, vaikuttaa nuorten kuvaan paljon”, Lavikkala korostaa.

Lisätiedot:
Työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala, p. 0400 406088, anna.lavikkala(at)kauppa.fi

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi