Suomalaisten kulutus Virossa kasvoi reippaasti viime vuonna. Kasvanut hintatietoisuus näkyy sekä palveluiden käytössä että tuotteiden maahantuonnissa. Kokonaisuudessaan suomalaisten kulutus Virossa kasvoi viime vuonna 11 prosenttia ennätykselliseen 390 miljoonaan euroon. Kasvuvauhti on 2000-luvun ennätys.

Viron kävijöistä toi viime vuonna Suomeen alkoholia 86 prosenttia, kun edellisvuonna luku oli 80. Ikävälillä 36-55 jo 93 prosenttia matkustajista tuo alkoholia tuliaiseksi Suomeen. Muita suosittuja tuontituotteita ovat makeiset, aikuisten vaatteet, elintarvikkeet, tupakka, jalkineet ja asusteet sekä lääkkeet.

”Lähes kaikissa merkittävissä tuoteryhmissä matkustajatuonnin määrä Virosta Suomeen on kasvanut vuodesta 2009. Ainoastaan elintarvikkeita suomalaiset toivat maahan edellisvuotta harvemmin. Tätä voi selittää ruoan arvonlisäveron alennus Suomessa", Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja sanoo.

Tuonnin kasvun taustalla on matkustajien kohonnut hintatietoisuus ja kasvanut Viron matkailu. Lähes puolet Virossa matkustaneista sanoo edullisen hintatason olevan melko olennainen tai olennainen syy Viron matkailuun, kun viime vuonna näin vastasi vain 37 prosenttia matkustajista.

Yksittäinen tuoteryhmä, jossa kasvua on ollut eniten, ovat aikuisten ja lasten vaatteet sekä asusteet ja jalkineet. Näitä tuotteita maahantuovien matkustajien osuus kasvoi viime vuodesta 15 - 16 prosenttiyksikköä.

"Suomalaiselle vaatekaupalle Viron hintataso asettaa haasteellisen kilpailuasetelman. Mahdolliset veronkiristykset ja ostovoiman heikkeneminen houkuttelevat kuluttajia keskittämään entistä enemmän hankintojaan Viroon", Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja toteaa

Ryhmä, joka eniten hyödyntää Viron-matkailua, on 55 - 65-vuotiaat. Heidän osuutensa usein Virossa matkustaneiden joukossa on selkeästi korkeampi kuin muiden.

”Tässä ikäryhmässä on selvästi sekä aikaa että taitoa nauttia Viron palveluista: tämä ryhmä on kasvattanut muita enemmän niin hotelli-, ravintola- kuin kulttuuripalveluidenkin kysyntää", Kurjenoja sanoo. 

Myös lapsiperheet matkustavat Viroon keskimääräistä useammin ja osaavat käyttää virolaisia palveluita. Hotelliyöpymisten lisäksi lapsiperheet ovat käyneet kampaajalla selvästi edellisvuotta useammin. Huolestuttavaa on, että nimenomaan lapsiperheet ovat lisänneet alkoholin maahantuontia rankasti.

Viron matkailu tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa entisestään; 92 prosenttia vastaajista suunnittelee mahdollisesti matkustavansa seuraavan vuoden aikana Viroon.  Kyselyn mukaan suomalaiset aikovat kasvattaa entisestään palveluiden kulutusta Virossa.

Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely

Kyselyn tulokset maakunnittain

*Uusimaa, Päijät-Häme, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Kymenlaakso

Lisätietoja: Jaana Kurjenoja, pääekonomisti, p. (09) 1728 5134, jaana.kurjenoja@kauppa.fi

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa.