Suomalaisten matkailu Viroon kiihtyi viime vuonna. Matkustajarakenne ja kulutuskäyttäytyminen näyttäisivät kuitenkin olevan muuttumassa, kun alkoholin haku on vähentynyt. Myös palvelujen käyttö näyttää olevan kasvussa. Jotta suomalaiset palveluyritykset pystyisivät kilpailemaan kansainvälisillä markkinoilla, niiden toimintaedellytyksiä ei saisi heikentää veropolitiikalla.

Heikon ostovoiman kurittamat suomalaiset matkaavat ahkerasti Viroon edullisten hintojen perässä. Kaupan liiton selvityksen mukaan viimeisen vuoden aikana suomalaisten matkat Viroon ovat lisääntyneet edellisvuodesta 6 prosenttia.

Viro vetää varsinkin suomalaisnaisia. Kun vuotta aiemmin naisten osuus Viroon matkaavista suomalaisista oli 53 prosenttia, osuus on kasvanut nyt 58 prosenttiin. Ylivoimaisesti eniten Viroon matkustetaan Etelä-Suomesta. Eteläsuomalaiset ovat myös lisänneet Viron-reissujaan eniten: heidän osuutensa matkailijoista nousi 7 prosenttiyksikköä vuoden aikana.

Viron hinnat vetävät varsinkin päivämatkalaisia

Vaikka matkoja tehdäänkin nyt aiempaa enemmän, ovat matkat aiempaa lyhyempiä. Myös rahaa kulutetaan aiempaa vähemmän. Selvityksen mukaan keskimäärin suomalaiset käyttävät Virossa ja laivamatkalla tuoteostoksiin nyt 189 euroa matkustajaa kohden. Edellisvuodesta käytetty rahamäärä on supistunut 19 eurolla.

”Alkoholia haetaan selvästi aikaisempaa vähemmän, vaikka se tietysti edelleen onkin ylivoimaisesti suosituin ostos. Alkoholin ohella myös muita ostoksia tehdään aikaisempaa vähemmän. Ainoastaan kosmetiikan ostokset kasvoivat viime vuonna”, Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja kertoo.

Rahankäytön väheneminen ei kuitenkaan näy kaikkien kulutuksessa. Halvempien hintojen takia Viroon matkustavat ostavat alkoholia ja tupakkaa lähes entiseen tahtiin ja kuluttavat euroja jopa enemmän kuin aikaisemmin. Kun edellisvuonna kaikkein hintavetoisimmat matkailijat käyttivät ostoksiin 262 euroa, nousi kulutus viime vuonna jo yli 300 euroon.

Suomea halvemmat hinnat ovat tärkein syy matkustaa Viroon juuri päivämatkalaisille – ja miehille.

Palveluiden kulutus kasvussa

Kun tarkastellaan vain kuluneen alkuvuoden tuloksia, selvityksestä käy ilmi, että lapsiperheiden ja eteläsuomalaisten osuus matkailijoista on kasvussa. Myös suomalaismatkailijoiden kulutuskäyttäytyminen on muuttumassa.

”Päivämatkoja on tehty viime vuoden alkua vähemmän ja yhden tai kahden yön lyhyitä lomia selvästi enemmän. Lisäksi ensimmäistä kertaa moneen vuoteen näyttää siltä, että Viro ei ole suomalaisille pelkkä ostospaikka vaan myös palvelujen tarjoaja”, Kurjenoja sanoo.

Hotellipalvelujen ohella varsinkin kylpylä- ja kulttuuripalvelut ovat olleet alkuvuodesta reippaassa kasvussa. Samalla suomalaiset ovat ostaneet alkoholin, tupakan ja makeisten lisäksi lähes kaikkea muutakin aikaisempaa harvemmin.

”Kansainvälinen verkkokauppa kilpailee suomalaisista kuluttajista myös Viron kanssa, eivätkä suomalaiset lähde pelkille ostosmatkoille enää yhtä helposti kuin aikaisemmin. Viron edulliset palvelut näyttävät kuitenkin houkuttelevan suomalaisia lyhyelle lomalle”, Kurjenoja sanoo.

Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala muistuttaa, että toisin kuin monesti ajatellaan, myös kauppa ja palvelut ovat kansainvälisessä kilpailussa.

”Välillisellä verotuksella tai kiristyvällä sääntelyllä ei saa nostaa palvelujen kustannustasoa ja heikentää kotimaisen kaupan kilpailukykyä verrattuna ulkomaiseen verkkokauppaa tai Viron matkailuyrityksiin. Hallituksen on otettava tämä huomioon päätöksenteossaan”, Pekkala sanoo.

Selvitystä varten Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy teki 3 354 rajahaastattelua Tallinnan ja Helsingin välisillä laivoilla 1.4.2015–31.3.2016. Selvityksessä on hyödynnetty lisäksi Eurostatin ja Tilastokeskuksen tilastoja.

Lisätietoja:

Jaana Kurjenoja, pääekonomisti, Kaupan liitto, p. 040 820 5378, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi

Liite: