Kaikkien alv-kantojen ensi heinäkuulle suunniteltu yhden prosenttiyksikön korotus pienentää kotitalouksien kulutusta. Veronkorotusten hintavaikutus ja kasvava työttömyys leikkaavat ostovoimaa eikä hallituksen budjettiriihessä ennustama niukka ostovoiman kasvu ensi vuonna toteudu.

Kaupan liiton arvion mukaan suomalaisten ostovoima heikkenee ensi vuonna hallituksen suunnittelemien veronkiritysten seurauksena. Tämä tulee vaikuttamaan erityisesti pienten kauppojen toimintaedellytyksiin.

”Veronkiristys tulee nakertamaan kotimaista kulutusta. Alv-kannan kiristäminen lisää palvelualan työttömyyttä ja hidastaa Suomen talouden elpymistä taantumasta. Erityisen raskasta tämä on pienille kaupoille”, Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala arvioi.

Pieniä, enintään neljä henkeä täysipäiväisesti työllistäviä kauppoja alalla on jopa 84 prosenttia. Näiden kauppojen sekä yrityskohtainen liikevaihto että liikevaihto henkilöä kohti ovat selvästi alan keskiarvoa pienempiä.

Kaupan liitto tyrmää suunnitelmat yleisen arvonlisäverokannan korottamisesta EU:n sallimaan korkeimpaan mahdolliseen verokantaan 25 prosenttiin. Kahden prosenttiyksikön lisäkorotus yleisessä arvonlisäverokannassa kasvattaisi inflaatiota noin yhdellä prosenttiyksiköllä. Käyttötavaroiden kulutus pienenisi silloin noin puolellatoista prosentilla.
”Se tarkoittaisi vakavaa iskua kotimaiselle palvelualalle. Jos tälle tielle lähdetään, ostovoima ja yksityinen kulutus eivät kasva vielä 2011:kaan”, Pekkala sanoo.

Lisätietoja:
Juhani Pekkala, Kaupan liitto, toimitusjohtaja, p. 0400 419 560, juhani.pekkala(at)kauppa.fi
Jaana Kurjenoja, Kaupan liitto, pääekonomisti, p. 040 820 5378, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi

Liite: