Kaupan liiton myynti- ja työllisyysennusteen mukaan vähittäiskaupan myynnin arvo kasvaa vuonna 2010 runsaat puoli prosenttia. Viime vuonna myynnin arvo pieneni noin kaksi prosenttia. Liiton ennusteen mukaan vähittäiskaupan työllisyys jatkaa heikkenemistään ja pienenee vuoden aikana noin kolme prosenttia. Työllisyys kasvoi vielä vuonna 2009, mutta kääntyi loppuvuodesta laskuun.

Kaupan näkymät vuodelle 2010.

Kaupan liiton myynti- ja työllisyysennusteen mukaan vähittäiskaupan myynnin arvo kasvaa vuonna 2010 runsaat puoli prosenttia. Viime vuonna myynnin arvo pieneni noin kaksi prosenttia. Liiton ennusteen mukaan vähittäiskaupan työllisyys jatkaa heikkenemistään ja pienenee vuoden aikana noin kolme prosenttia. Työllisyys kasvoi vielä vuonna 2009, mutta kääntyi loppuvuodesta laskuun.

”Kasvava työttömyys, kotitalouksien pieneksi jäävä ostovoiman lisäys ja positiivinen säästämisaste vievät kasvuedellytyksiä myynnin kehitykseltä”, arvioi Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja.

Ainoastaan autokauppaan kauppa odottaa tälle vuodelle kasvulukuja. Autokaupan myynnin arvo putosi 2009 noin 30 prosenttia, ja pohja on nyt saavutettu. Autokaupan myynti alkaakin kasvaa hitaasti, ja koko vuodelle odotetaan noin seitsemän prosentin kasvua. Tällä ei kuitenkaan ylletä vielä edes vuoden 2005 myynnin tasolle. Yritykset ovat sopeuttaneet toimintaansa kysyntää vastaavaksi, eikä ennustettu myynnin kasvu ole riittävää pysäyttämään autokaupan työllisyyskehitystä. Työllisten määrän pieneneminen kuitenkin hidastuu viime vuodesta, ja työllisyydessä päädytään vuoden 2005 tasolle.

Tukkukaupan myynnin arvo putosi viime vuonna noin 20 prosenttia. Tälle vuodelle ei odoteta kasvua, mutta pohja saavutettiin viime vuonna. Vähittäiskaupan laskun pysähtyminen vakauttaa vähittäiskauppaa palvelevan tukkukaupan tilannetta. Teollisuuden investointien vähäisyys jatkaa kuitenkin muun tukkukaupan ongelmia. Tukkukaupan työllisyys pienenee edelleen runsaat kolme prosenttia, mutta hitaammin kuin viime vuonna.

Metallien jalostusta, paperiteollisuutta, kemianteollisuutta ja asuinrakentamista palveleva tukkukauppa elpyy muuta alaa nopeammin. Sen sijaan muuta metalli- ja elektroniikkateollisuutta ja rakennusalaa palveleva tukkukauppa joutuu odottamaan käännettä pidempään.

Luottamusindeksit povaavat työttömyyttä suomalaiseen kauppaan

Euroopan Komission laskemien luottamusindeksien mukaan kodin elektroniikan ja sähkötarvikkeiden kauppa kehittyi heikoimmin suomalaisessa vähittäiskaupassa vuoden 2009 viimeisen kvartaalin aikana. Päivittäistavarakauppiailla tunnelmat ovat positiivisimmat. Päivittäistavarakaupassa myös alkuvuoden myyntiodotukset ovat toiveikkaimmat, vaikkakin selvästi alle 2000-luvun keskiarvon.

Suomalaisten käyttötavara- ja autokauppiaiden myyntiodotukset ovat keskimäärin muuta Eurooppaa pessimistisemmät. Autokaupassa ei odoteta myynnin kasvua alkuvuodesta.

Suomalaiset vähittäiskauppiaat odottavat yleisesti työllistävänsä alkuvuonna vähemmän työntekijöitä kuin aikaisemmin. Synkimmät työllistämisodotukset ovat vaatekauppiailla. Hieman yllättäen myös päivittäistavarakauppiailla on nihkeät työllistämisodotukset, vaikka heillä on suurin luottamus lähikuukausien myyntiin.

”Päivittäistavarakauppiaiden pessimistiset työllistämisarviot voivat kuvata sitä, että työvoiman sopeuttaminen on näissä yrityksissä toden teolla vasta alkamassa”, Kurjenoja arvioi.

Työttömyys kasvaa myös Euroopassa

Luottamusindeksien mukaan myös EU:ssa ja euroalueella odotetaan yleisesti työttömyyden kasvua lähikuukausina vähittäiskaupassa. Euroopan elektroniikkakauppiailla on pessimistisimmät työllisyysodotukset.

Ruotsalaiset kauppiaat näyttävät olevan Euroopan luottavaisimpia, ja ero esimerkiksi vaatekaupan tulevaisuudenuskossa Suomeen verrattuna on huima. Komission indeksin mukaan brittien autokauppa kokee alkuvuodesta romahduksen, mutta Ruotsissa autokauppakin kukoistaa.

Myös tanskalaiset vähittäiskauppiaat näkevät lähitulevaisuuden toiveikkaasti.

Teknisen kaupan usko alkaa palautua

Vielä kesäkuussa 2009 vain yksi prosentti teknisen kaupan yrityksistä odotti myyntinsä kasvavan seuraavien kolmen kuukauden aikana edelliseen vuoteen verrattuna. Tammikuussa 2010 myynnin kasvua lähikuukausina odotti jo 20 prosenttia vastaajista ja myynnin kasvua koko vuoden aikana odotti 63 prosenttia vastaajista.

Teollisuutta ja rakentamista palvelevassa teknisessä kaupassa odotetaan selvästi loppuvuodesta käännettä poikkeuksellisen huonoon viime vuoteen verrattuna.

”Käänteen odotus ei valitettavasti vielä riitä pelastamaan työpaikkoja, vaikka työvoiman vähentäminen hidastuukin viime vuodesta”, Kurjenoja kertoo.

Vuosi sitten tammikuussa 66 prosenttia teknisen kaupan yrityksistä ennakoi työvoiman vähennyksiä vuoden aikana. Nyt tammikuussa määrä on 36 prosenttia. Kuitenkin vain viisi prosenttia yrityksistä varautuu lisäämään henkilöstöään.

LIITTEET:
Kaupan näkymät -kalvosarja
Kaupan indikaattorit -kalvosarja

Lisätietoja: Jaana Kurjenoja, pääekonomisti, jaana.kurjenoja(at)kauppa.fi, puh. (09) 1728 5134