Terhi Kuljukka-Rabb on nimitetty Kaupan liiton kemikaaliasiantuntijaksi. Tehtävä on uusi Kaupan liitossa.

FT Terhi Kuljukka-Rabb, 48, on nimitetty Kaupan liiton kemikaaliasiantuntijaksi 1.5.2014 lähtien. Kuljukka-Rabb siirtyy Kaupan liittoon Turvallisuus ja kemikaaliviraston (Tukes) ylitarkastajan tehtävästä, jossa hän on syventynyt erityisesti kemikaalien terveysvaikutuksiin. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa asiantuntijatehtävissä Euroopan kemikaalivirastossa ja tutkijana Työterveyslaitoksella.

Kemikaaliasiantuntijan tehtävä on uusi Kaupan liitossa. Sen rahoittavat Kaupan liiton lisäksi Päivittäistavarakauppa ry, Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys sekä Suomen Tukkukauppiaiden Liitto.

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Juhani Pekkala, Kaupan liitto, juhani.pekkala(at)kauppa.fi, p. (09) 1728 5111, 0400 419 560

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi