Osa-aikatyö on kaupan alalle tärkeää, koska osa-aikaisten avulla kaupat pystyvät mitoittamaan työvoiman kauppojen aukioloaikojen ja asiakasvirtojen mukaan. Osa-aikatyön merkitys kaupan alalle tunnustetaan myös tuoreessa työtuomioistuimen ratkaisussa, joka koski Alkon lisätyöriitaa. Monimutkaiset ja tulkinnanvaraiset lisätyön tarjoamista koskevat säännökset hankaloittavat työllistämistä.

Kaupoissa tarvitaan osa-aikatyöntekijöitä, jotta ne pystyvät mitoittamaan työvoiman määrän aukioloaikojen ja asiakasvirtojen voimakkaan vaihtelun mukaan niin, että henkilökuntaa on riittävästi oikeaan aikaan. Kaupat myös satsaavat merkittävästi työvuorosuunnitteluun ja etsivät aktiivisesti keinoja löytää lisätunteja osa-aikaisille.

Monimutkaisten lisätyösäännösten takia lisätyön tarjoaminen aiheuttaa kuitenkin toisinaan työpaikoilla erimielisyyksiä siitä, miten ja kenelle lisätunnit tulee jakaa.

Tuorein tapaus koski Alkon lisätyöriitaa. Työtuomioistuimen ratkaisun mukaan työnantajalla oli muun muassa asiakasvirtojen vaihtuvuus, työvoiman tarpeen päällekkäisyys ja vuosilomat huomioon ottaen perusteita palkata lisää työntekijöitä. Tuomioistuimen ratkaisun mukaan Alkon olisi kuitenkin pitänyt tarjota ainakin osa rekrytoiduille työntekijöille tarjotuista sopimustunneista yhtiössä ennestään työskenteleville vanhoille työntekijöille.

”Tässä tapauksessa kyse oli yhden kesän työjärjestelyistä yhdessä myymälässä. Lisätyöriidat ovat yksittäistapauksia eikä niitä voida yleistää. Esimerkiksi viime vuoden lopulta on kaksi työnantajan voittamaa ratkaisua. Riidat osoittavat, että lisätyön tarjoamisen pykälä on käytännössä monimutkainen”, Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala sanoo.

Lavikkalan mukaan tulkinnanvaraiset lisätyön tarjoamista koskevat säännökset hankaloittavat yrityksissä työllistämistä. Kaupan liiton tavoitteena on helpottaa yritysten arkea ja selkiyttää sääntöjä, joilla lisätyötä tarjotaan. Kaupan liitolla ja Palvelualojen ammattiliitto PAMilla on muun muassa työryhmä, jonka tarkoituksena löytää käytännönläheisiä ratkaisuja lisätyökysymysten ratkaisemiseksi.

Lisätiedot:

Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala, anna.lavikkala(at)kauppa.fi, p. (09) 1728 5136, 0400 406 088

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa.www.kauppa.fi