Kaupan liitto korostaa, että työehtosopimus ei ole ratkaisu YTN:n nostamiin kysymyksiin. Sen sijaan tarvitaan yhteisiä toimintatapoja työpaikoilla. Lakoilla uhkailu ei asiaa edistä.

Kaupan liitto ja YTN ry olivat tänään valtakunnansovittelija Minna Helteen luona keskustelemassa kaupan alan ylempien tilanteesta ja lakon uhkasta. Valtakunnansovittelija totesi keskustelun jälkeen, ettei tällä hetkellä ole edellytyksiä sovittelulle. Lakot kaupan alalla ovatkin mahdollisia lähiaikoina. Lakonuhka koskee ylempiä toimihenkilöitä, joten kaupat pysyvät lähtökohtaisesti auki.

”Kaupan liitto on valmis tekemään yhteistyötä YTN:n kanssa heidän esille nostamistaan teemoista, mutta tässä tapauksessa emme neuvottele työehtosopimuksesta. Liittojen välille vaadittu työehtosopimus ei ole ratkaisu YTN ry:n nostamiin kysymyksiin kaupan ylempien toimihenkilöiden työkuormituksesta ja työpaikkojen yhteistyösuhteista tai ansiokehityksestä. Asioita tulee ratkaista mahdollisimman pitkälle yrityksen sisällä joko yksilöllisesti tai yrityskohtaisilla pelisäännöillä. Työehtosopimukseen ei pidä tarrautua sokeasti ainoana kehittämisen keinona, eikä lakoilla uhkailu asiaa edistä”, Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala tiivistää.

Kaupan liitto on tarjonnut ratkaisuksi YTN:n esittämiin kysymyksiin yhteistyöohjelmaa, jonka avulla voidaan yhdessä kehittää kaupan alaa ja ylempien toimihenkilöiden työtä. Yhteistyön pohjalta kehityskohteita voidaan viedä eteenpäin kaupan alan yritysten ylimmälle johdolle ja mahdollisuuksien mukaan ratkaistavaksi yrityskohtaisesti. Tämä on konkreettinen kanava kehittää alaa ja asiantuntijoiden työtä.

”Kaupan liitto ja YTN voivat ratkoa YTN:n esittämiä aiheita järjestöjen välisessä yhteistyöhankkeessa, jos YTN perääntyy työehtosopimusvaatimuksestaan. Tällöin lakot on toki peruttava”, Anna Lavikkala toteaa.

Lisätiedot:

työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala, Kaupan liitto, anna.lavikkala(at)kauppa.fi,
p. 0400 406 088

Aiheesta aiemmin myös: