Työmarkkinajärjestöjen neuvottelema työehtosopimus ei ole oikea tie kehittää kaupan ylempien toimihenkilöiden työtä. Ratkaisu on yhteistyön edistäminen siellä, missä työ tehdään eli työpaikoilla. Kaupan liitto pitää Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n kaupan alan yrityksiin kohdistamaa lakkouhittelua vastuuttomana ja osoituksena järjestö- ja valtapolitikoinnista.

Kaupan liitto korostaa, että liittojen välillä solmittu työehtosopimus ei ole ratkaisu YTN ry:n nostamiin kysymyksiin kaupan ylempien toimihenkilöiden työkuormituksesta ja työpaikkojen yhteistyösuhteista tai ansiokehityksestä. Pikemminkin tarvitaan yhteisiä toimintatapoja työpaikoilla. Lakoilla uhkailu ei asiaa edistä. 

”Asioista tulee sopia mahdollisimman pitkälle yrityksen sisällä joko yksilöllisesti tai yrityskohtaisilla pelisäännöillä. Ei työehtosopimuksella, vaan yhteistyöllä. Tarrautumalla sokeasti työehtosopimukseen ainoana kehittämisen keinona lisätään ainoastaan työmarkkinajärjestöjen valtaa, pahimmillaan ruokitaan ammattiliittojen keskinäistä eripuraa ja viedään päätöksiä entistä kauemmas työpaikoilta. Kyse on myös sopimisvapaudesta”, Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala muistuttaa. 

Työehtosopimus ei edes ratkaisisi YTN:n esiin tuomia seikkoja. Esimerkiksi kaupan ylempien toimihenkilöiden ylitöiden korvaamista koskevat kysymykset ratkaistaan jo tällä hetkellä työaikalaissa. Työaikalaki määrää, kehen sitä sovelletaan, eikä tästä voida sopia toisin työehtosopimuksella. ”Ylempien oma TES ei toisi muutosta siihen, ketkä ovat työaikalain piirissä. Se määritellään laissa. On myös muistettava, että kaupan esimiehille on jo olemassa omat PAMin ja Kaupan esimiesliiton kanssa solmitut työehtosopimukset”, Lavikkala sanoo. 

Myöskään kaupan alan ylempien palkkakehitys ei ole riippuvainen työehtosopimuksesta. Kaupan alan ylemmät toimihenkilöt ovat jo tällä hetkellä toimialojen ja henkilöstöryhmien ansiokehityksen kirkkaassa kärkijoukossa. Lisäksi kaupan alalla työskentelevien ylempien toimihenkilöiden ansiokehitys on ollut vuosien 2011 – 2016 aikana 4,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin kaupan alan työehtosopimuksen mukaiset korotukset.

Valtaosa Kaupan liiton jäsenyrityksistä antaa lakia parempia etuja myös ylemmille toimihenkilöille. Tällaisia etuja ovat esimerkiksi lomaraha sekä äitiys- ja isyysvapaan palkka. Pääsääntö on, että yrityksissä noudatetaan näissä asioissa yhteneväistä henkilöstöpolitiikka erottelematta eri henkilöstöryhmiä.

Myöskään keskusjärjestösopimusten irtisanomisella ei ole merkitystä kaupan alalla, koska kaupan alaa koskevaa sopimusta ei ole ollut tähänkään asti. On myös hyvä huomata, että ylemmät toimihenkilöt voivat jo tällä hetkellä halutessaan valita itselleen oman henkilöstöedustajan, luottamusvaltuutetun, joka voi neuvotella työnantajan kanssa. Tämä oikeus perustuu lakiin, eikä siihenkään ei tarvita työehtosopimusta. 

Avain yhteistyössä 

Kaupan liitto on tarjonnut ratkaisuksi YTN:n esittämiin kysymyksiin yhteistyötä, jonka avulla voidaan yhdessä kehittää kaupan alaa ja ylempien toimihenkilöiden työtä. Yhteistyön pohjalta kehityskohteita voidaan viedä eteenpäin kaupan alan yritysten ylimmälle johdolle ja mahdollisuuksien mukaan ratkaistavaksi yrityskohtaisesti. Tämä on konkreettinen kanava kehittää alaa ja asiantuntijoiden työtä. 

Kaupan liitto toivookin, että myös YTN tulee kumppaniksi Kaupan ja palveluiden tulevaisuusohjelman rakentamiseen, jossa raamitetaan, miten kaupan työ muuttuu ja mitä se vaatii työmarkkinoilta.

”Uskomme, että Kaupan ja palveluiden tulevaisuusohjelman avulla voimme rakentaa hyvän yhteistyön ammattiliittojen kanssa ja kehittää yhdessä kaupan alan työntekijöiden, asiantuntijoiden, ylempien toimihenkilöiden, työtä ja työhyvinvointia”. 

Lisätiedot: työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala, Kaupan liitto, anna.lavikkala(at)kauppa.fi, p. 0400 406 088 

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi