Suomen Kaupan Liitto ja Palvelualojen ammattiliitto ovat sopineet työnantajatuen piiriin vuonna 2009 kuuluvat ay-kurssit.

Kurssit järjestää Palvelualojen ammattiliitto PAM, joka lähettää jäsenistölleen tarkemmat tiedot kursseista ilmoittautumisohjeineen.

Ansionmenetyksen korvaus

Kaupan koulutussopimuksen mukaan luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu voivat osallistua tuen piiriin kuuluville ay-kursseille ilman ansionmenetystä. Luottamusmiehellä tarkoitetaan yrityksen luottamusmiestä, toimipaikan luottamusmiestä sekä alueluottamusmiestä.

Ansionmenetys korvataan peruspalkkana mukaan lukien kuukausikohtaiset lisät. Tuntikohtaisia lisiä ei korvata. Luottamusmiehen ansionmenetys korvataan enintään kahdelta viikolta ja työsuojeluvaltuutetun enintään yhdeltä viikolta edellyttäen, että kurssi liittyy osanottajan yhteistyötehtävään yrityksessä.

Lisätietoja saa Kaupan koulutussopimuksesta.