Yksityisyyden suojasta työelämässä annettu laki muuttuu 1.9.2008 lukien luottotietojen osalta. Lakiin on lisätty uusi 5 a §, jossa säädetään siitä, millä perusteella työnantajalla on oikeus käsitellä työnhakijaa tai työntekijää koskevia henkilöluottotietoja heidän luotettavuutensa arvioimiseksi.