Useat tiedotusvälineet ovat noteeranneet, että Sisäasiainministeriö on asettanut työryhmän laatimaan selvityksen keinoista, joilla voidaan parantaa sellaisten tilojen turvallisuutta, joissa toimii useita toimijoita. Tällaisia ovat muun muassa kauppakeskukset.

Turun Sanomien uutisoinnissa todetaan muun muassa: ”Erilaisia selvityksiä ja asiakirjoja on piirrelty jo alkuvuodesta lähtien, mutta ne eivät ole johtaneet konkreettisiin toimiin”. YLE viittaa Turun Sanomien uutiseen ja kirjoittaa verkkosivuillaan: ”Sekä poliisi, pelastustoimi että Kaupan liitto ovat jo tehneet omia selvityksiään. Useiden tutkimusten pitäisi valmistua tämän syksyn aikana. Mitään konkreettisia toimia turvallisuuden parantamiseksi ei ole vielä tehty.”

Asiamies Matti Räisänen Kaupan liitosta on tyrmistynyt tiedotusvälineiden uutisoinnin virheellisyydestä.

- Kauppakeskuksissa ja niissä toimivissa yrityksissä käytiin turvallisuuteen liittyvät asiat laajasti läpi kaikilta merkittäviltä osin välittömästi Sellon tapahtumien jälkeen. Työtä on jatkettu ja jatketaan,  Räisänen painottaa.

Asetetun työryhmän puheenjohtajana toimiva Räisänen kertoo, että työryhmän tehtävänä on olemassa olevaa aineistoa hyödyntäen valmistella ehdotukset siitä, miten viranomaiset ja elinkeinoelämä voivat yhteistyössä parantaa monitoimitilojen turvallisuutta. Ehdotuksen tulee sisältää arvio keskeisimmistä monitoimitilojen turvallisuuteen liittyvistä haasteista sekä konkreettiset ehdotukset, joilla näihin haasteisiin voidaan vaikuttaa turvallisuutta parantaen.

Lisätietoja  

Kaupan liitto, asiamies Matti Räisänen, puh. 050 357 1959, matti.raisanen@kauppa.fi

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa.