Kaupan liitto on käynnistänyt Helsingin kaupungin Nuorten palveluihin kuuluvan Ohjaamo Helsingin ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston kanssa pilottihankkeen, jonka myötä neljätoista työtöntä 18−29-vuotiasta nuorta aloittaa uudenlaisen tuetun työpolun kaupan alalle. Kun työkokeilujakso on onnistuneesti suoritettu, saa nuori vähintään kesätyön HOK-Elannolta, Tokmannilta tai Mustilta ja Mirriltä.

Kauppa haluaa nuoriso-ohjelmansa mukaisesti edistää nuorten työllistymistä ja ehkäistä syrjäytymistä. Tuen tarpeessa on usein myös vailla työkokemusta olevan nuoren palkkaava yritys. ”Monet nuoret tarvitsevat työllistyäkseen niin elämänhallintataitoja kuin itseluottamustakin. Tähän kaupan esimiesten on hyvä saada tukea uraohjauksen ammattilaisilta”, sanoo Kaupan liiton koulutuspoliittinen asiantuntija Mervi Angerma-Niittylä. Pilotin mallina on ollut Edupolin Osaamo-hanke, jonka ohjausryhmän puheenjohtajana Angerma-Niittylä toimi.

Kaupan liiton ja Ohjaamo Helsingin kesken löytyi tahtotila luoda nuorille perehdytyskoulutusta ja työkokeiluja yhdistävä polku, jonka avulla nuori saa työpaikan kaupan alalta. Koulutuksellista osiota alkoi rakentaa Stadin ammatti- ja aikuisopisto.

Helsingin kaupunki tekee nuorten työllisyys- ja ohjauspalveluissa pitkäjänteistä työtä alle 30-vuotiaiden kaupunkilaisten ura- ja koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi. ”Tämä hanke on yksi keino edistää konkreettisesti työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamista ja tukea työuran alkuvaiheen rakentumista”, toteaa projektipäällikkö Sirkku Reponen Ohjaamo Helsingistä.

Kaupan alan yrityksistä pilotissa ovat mukana HOK-Elanto, Tokmanni sekä Musti ja Mirri. Yritysten tavoitteena on palkata alasta kiinnostuneita nuoria ensin kesätöihin ja mahdollisesti myös vakituisiin työsuhteisiin. ”Yritykset saavat konkreettista apua, sillä Ohjaamo Helsingin uraohjaajat sekä ammatillinen erityisopettaja jalkautuvat työpaikoille tukemaan nuoria työkokeiluvaiheessa”, Angerma-Niittylä kertoo.

Monipuolista perehdytystä työllistymistä helpottamaan 

Uudesta työpolusta ja kaupan alasta kiinnostuneet nuoret tapasivat yritysten edustajat helmikuun alussa pidetyssä rekrytointitapahtumassa. Yritysesittelyjen ja haastattelujen jälkeen neljäntoista nuoren kanssa tehtiin työkokeilusopimus. Tavoitteena on, että onnistuneiden työkokeilujen jälkeen nuorten kanssa tehdään kesätyösopimukset 15.5. alkaen

Työkokeilut alkavat 15.2. koulutusjaksolla, joita järjestetään kolme kertaa, yhteensä kahdeksan päivää. Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulutuksessa on huomioitu niin nuorten kuin yrityksienkin tarpeet.

”Tarjoamme nuorille kohdennettua koulutusta asiakaspalveluun sekä työelämän pelisääntöihin ja tuemme heitä myös työpaikoilla tapahtuvassa oppimisessa. Nuoria kannustetaan alan opintoihin ja heille tarjotaan mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen työkokeilun edetessä”, kertoo erityisopettaja Erno Viitanen Stadin ammatti- ja aikuisopistosta.

”Meille on tärkeää olla mukana pilotissa, sillä se vastaa hyvin koulutuksen nykypäivää. Toivomme, että voimme kehittää tästä pysyvän mallin kaupan alalle tarjottavasta koulutuksesta”, Viitanen lisää. 

Tavoitteena hankkeen laajentaminen

Projekti on edennyt ripeästi ja erinomaisessa yhteistyössä kumppaneiden kesken. ”Pilottiin osallistuvilla tahoilla on vahva yhteinen tahtotila edistää nuorten työllistymistä ja yhteiskuntaan kiinnittymistä”, Angerma-Niittylä kiittää.

Pilotin osapuolet kokoontuvat toukokuussa keskustelemaan siihenastisista kokemuksista ja kehitysideoista. ”Jos tuetun työpolun malli osoittautuu nuorille toimivaksi, on tavoitteena käynnistää seuraava hanke jo heti alkusyksystä. Kaupan liiton tavoitteena on jatkossa saada tuetun työpolun malli käyttöön myös muilla paikkakunnilla”, Angerma-Niittylä kertoo.

Lisätiedot:

Mervi Angerma-Niittylä, koulutuspoliittinen asiantuntija, Kaupan liitto, p. 040 707 4214, mervi.angerma-niittyla(at)kauppa.fi

Sirkku Reponen, projektipäällikkö, Helsingin kaupunki, Ohjaamo Helsinki, p. 040 570 3889, sirkku.reponen(at)hel.fi

Erno Viitanen, erityisopettaja, Helsingin kaupunki, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, p. 09 3102 0683, erno.viitanen(at)edu.hel.fi

Kuva: 123RF