Kaupan liitto on pettynyt uuden hallituksen verolinjauksiin. Kiristyvillä valmiste- ja energiaveroilla heikennetään kuluttajien ostovoimaa ja ajetaan palvelualat ahtaalle. Veropolitiikalla ei myöskään tueta talouskasvua ja työllisyyttä.

"Hallitusohjelman talouslinjaukset kiihdyttävät inflaatiota ja kurittavat pienituloisia. Kuluttajien ostovoima ei tule kasvamaan, joten kaupan työllisyyskään ei näillä eväillä parane", Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala sanoo.

Kokonaisuutena hallitusohjelman talouslinjaukset ovat pettymys. Ne eivät ratkaise Suomen kansantalouden kestävyysvajetta.  

"Uuden hallituksen rohkeus ei riittänyt tekemään välttämättömiä julkisen sektorin leikkauksia. Tämä ei ole vastuuntuntoista talouspolitiikkaa. Kuitenkin näihin asioihin on palattava hallituskauden aikana", Pekkala sanoo.

Ostovoiman turvaaminen ja parantaminen pitäisi olla tulevan hallituksen yksi keskeisimmistä tavoitteista. Hallitusohjelman veropoliittiset linjaukset eivät tätä tavoitetta kuitenkaan tue. Kiristykset valmiste- ja energiaverotuksessa leikkaavat ostovoimaa, mutta leikkausta ei korvata työn verotusta keventämällä.

"Hallituksen veropolitiikassa palvelualojen työllistävää roolia ei selvästikään tunnisteta, sillä politiikan maksumiehinä ovat kuluttajat ja palvelualat. Tällä veropolitiikalla ei luoda kestävää ja markkinaehtoista työllisyyttä ", Pekkala toteaa. 

Vaikeassa taloustilanteessa ohjelmalta olisi odottanut  rohkeaa ja määrätietoista yritysverotuksen keventämistä, koska Suomi tarvitsee uusia yrityksiä ja yrittäjiä. Myös yrittäjyyden kannustimien heikentäminen on väärä toimenpide.

"Kansainvälinen verokilpailu on tosiasia, ja tässä kilpailussa Suomen pitäisi pärjätä. Ilman menestyviä, pieniä tai suuria, yrityksiä ei työllisyysastetta voida nostaa. Hallitusohjelmassa sovittu yhteisöverokannan alentaminen yhdellä prosenttiyksiköllä on täysin riittämätön. Se ei tue tässä kokonaisuudessa mitenkään yritysten kasvua ja edellytyksiä työllistää", Pekkala jatkaa. 

Pääomaverotuksen kiristämisellä taas heikennetään yrittäjyyden kannustimia. Kiristämisestä koituvat haitat ovat suuremmat kuin verotuottojen kasvu. Nyt vaarana on, että liiketoimintoja siirretään Suomesta edullisemman verotuksen maihin. 

"Progressioportaan lisääminen pääomaverotukseen taas on vain kosmetiikkaa, jolla ei ole olennaista vaikutusta verotuottoihin. Linjaus on nurinkurinen myös siksi, että Suomen pitäisi nimenomaan houkutella pääomia eikä päinvastoin", Pekkala sanoo.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Juhani Pekkala, Kaupan liitto, juhani.pekkala@kauppa.fi, p. 0400 419 560